Sölvesborgs kommun

Olja från fartyget kan vara på väg mot Norjeboke

Daglig lägesuppdatering: Under söndagen konstaterades ett nytt oljeutsläpp från fartyget som gått på grund i Pukaviksbukten. Kustbevakningen har bekräftat att olja finns i vattnet utanför Norjeboke och troligen kommer slå mot land.

Lägesbild

Under eftermiddagen kom uppgifter om att det grundstötta fartyget har flyttat på sig i det hårda vädret och återigen läcker olja. Oljan finns i vattnet utanför Norjeboke. Oljan ger stark lukt längs kusten och in över land. Lukten är inte farlig, men allmänheten uppmanas att undvika kontakt med oljan.

När och om oljan når land kommer länsstyrelsen utöka vistelseförbudet för att täcka även nya områden med oljepåslag.

Kustbevakningen arbetar med att begränsa och bekämpa både den tidigare och den nya olja som släpps ut från fartyget,

Saneringsarbetet

Under dagen har vi haft personal på plats i Hörvik som har byggt upp fler saneringsplatser samt bistått Kustbevakningens aspiranter med utrustning.

Dåliga väderförhållande har försvårat arbetet både på land och till sjöss.

Oljeskadade fåglar

Arbetet med att fånga in och rehabilitera oljeskadade fåglar fortskrider. Vi ser mindre antal oljeskadade fåglar i området, däremot har fåglar med olja på sig upptäckts 30-70 km från det oljedrabbade området.

Vi vill fortsatt att du via vår e-tjänst rapporterar in om du ser oljeskadade fåglar utanför det redan kända oljedrabbade området.

Länk till e-tjänst för inrapportering av olja eller oljeskadade djurLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Samverkan

Under dagen har vi haft nära samarbete och samverkan med flertalet aktörer; länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Pressträff är planerad till måndag kl. 13.30. Var pressträffen kommer ske är ännu inte bestämt.

Senast uppdaterad:

Skriv ut