Sölvesborgs kommun

Frivilliga utbildas för att kunna sanera olja

Arbetet med att stärka vår organisation och fylla på med mer personella resurser för arbetet med att sanera olja är i full gång. Under lördagen har frivilliga, Kustbevakningens aspiranter och av Kustbevakningen inkallad hemvärnspersonal utbildats i oljesanering.

Lägesbild

Kustbevakningen meddelade idag att rederiet har lämnat in en bärgningsplan av fartyget som ska godkännas av Kustbevakningen och Transportstyrelsen. Rederiet har skickat en tankbåt till platsen för att tömma haveristen på kvarvarande olja, när det sker är inte klart. Inte heller när fartyget kan bärgas.

Kustbevakningen söker även efter mer olja till havs med hjälp av flygplan och drönare.

Kustbevakningen har idag haft hjälp av hemvärnet för att sanera olja i vattnet.

Sölvesborgs kommun arbetar med att bygga upp fler saneringsplatser längs den drabbade kustremsan.

Saneringsarbetet

Under dagen har vi genom inhyrd personal utbildat ett 50-tal personer för sanering av olja. Det är dels ett 20-tal frivilliga men även Kustbevakningens aspiranter samt hemvärnet som kallats in av Kustbevakningen.

Under söndagen planeras inget saneringsarbete på grund av det dåliga vädret.

Oljeskadade fåglar

Oljeskadade fåglar fångas in och rehabiliteras av katastrofhjälp Fåglar och Vilt. Ibland är fåglarna i så pass dåligt skick att de inte har en chans att överleva. I samråd med och bedömning av Katastrofhjälp Fåglar och Vilt kan Kustbevakningen skjuta dessa fåglar. Arbetet utförs i samråd med Länsstyrelsen Blekinge och Sölvesborgs kommun.

Samverkan

Sölvesborgs kommun tillsammans med Kustbevakningen planerar inte att hålla någon pressträff under helgen, om inte läget förändras.

Vi fortsätter vårt nära samarbete och samverkan med flertalet aktörer; räddningstjänsten, länsstyrelsen, Kustbevakningen och MSB. Vi har även nära kontakt och stöd av våra grannkommuner.

Senast uppdaterad:

Skriv ut