Sölvesborgs kommun

Krislägesavtal aktiverat och frivilliga utbildas i arbete med oljesanering

SKR har aktiverat krislägesavtalet efter begäran från Sölvesborgs kommun. Det ger oss större möjlighet att omdisponera vår personal samt att rekrytera in frivilliga i arbetet. Redan under lördagen kommer ett 20-tal frivilliga att utbildas för att under nästa vecka sättas i arbete.

Lägesbild

Fortfarande syns ingen olja på havsytan, varken runt haveristen (fartyget) eller utanför Skåne och övriga Blekinge. Fokus just nu från alla aktörer ligger på att ta upp olja från stränder och vikar, där oljan ligger bland stenar i grunda områden.

300 kubikmeter olja uppskattas fortfarande finnas kvar i fartygets tank.

Kustbevakningens ansvar är att ta upp olja till sjöss medan kommunen ansvarar för utsläpp som nått land. Eftersom ingen olja syns på havsytan pågår ingen aktiv oljeupptagning till sjöss. Kustbevakningens medarbetare sanerar därför vattnet precis vid strandkanten för att förhindra att oljan kommer upp på land eller flyter ut till havs igen. De står redo för bekämpning om oljan skulle flyta upp till vattenytan igen.

Saneringsarbetet

Sölvesborgs kommun har haft ett 50-tal personer igång under dagen som arbetat med oljesanering i Spraglehall naturreservat som är det värst drabbade området. Hittills har vi totalt tagit upp ca 30 kubikmeter oljeblandat material. När vi plockar upp oljan följer tång, sand och viss del vatten med. Temperaturen har varit optimal idag då oljan varit tjock och lätt att ta upp.

Det är ett tungt och tidskrävande arbete att plocka upp oljan vilket kräver stor omsättning på personalstyrkan. Vi har under dagen utbildat ny kommunal personal i oljesanering som kan sättas i arbetet nästa vecka.

Krislägesavtal möjliggör hjälp av frivilliga i saneringsarbetet

Arbetet med att stärka vår organisation och fylla på med mer personella resurser är i full gång. Under dagen kontaktades ett 20-tal personer från listan med frivilliga som vi har fått in genom vår e-tjänstanmälan. Dessa personer kommer timanställas av Sölvesborgs kommun genom krislägesavtalet. Krislägesavtalet aktiverades under gårdagen av SKR (Sveriges kommuner och regioner) efter en begäran från Sölvesborgs kommun.

Krislägesavtalet ger oss större möjlighet att omdisponera personal och rekrytera in frivilliga. Avtalet reglerar bland annat medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.

Mer information om krislägesavtal på SKRs hemsidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Personerna som blivit kontaktade i detta skede har lämpliga kvalifikationer och relevant kompetens för arbete med oljesanering.

Du som inte blivit kontaktad än får ha tålamod. Vi har kvar ditt namn och kontaktar dig när vi har behov av din hjälp. Det går fortfarande bra att anmäla sig som frivillig, arbetet kommer att pågå under lång tid framöver.

Länk till e-tjänst för att anmäla intresse för att arbeta som volontärLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Under helgen kommer vi även utbilda Kustbevakningens aspiranter och personer från hemvärnet, totalt ett 50-tal personer.

Det är, av Sölvesborgs kommun, inhyrd personal från MSB som står för utbildningen.

Inrapportering av oljeskadade fåglar

Vi vill tacka alla som rapporterat in oljeskadade fåglar till vår e-tjänst. Vi tar hand om de rapporteringar som kommer in och vidareförmedlar dem till Miljöförbundet Blekinge Väst som har ständig dialog med Katastrofhjälp Fåglar och Vilt.

Vi vill gärna att du även fortsättningsvis rapporterar in oljeskadade fåglar som upptäcks i områden som vi inte redan vet är oljedrabbade. Du behöver inte rapportera in om du ser oljeskadade fåglar i det området som vi idag redan vet är drabbat, det vill säga kustremsan från Lörby Kladd ned till Hörvik. Du ska undvika kontakt med eventuella oljeskadade vilda djur som du ser, eftersom du annars riskerar att stressa dem och att sprida oljan ännu mer.

Länk till e-tjänst för inrapportering av olja eller oljeskadade djurLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Samverkan

Vi fortsätter med våra dagliga pressträffar tillsammans med Kustbevakningen. På pressträffen delger Kustbevakningen lägesbilden till sjöss och kommunen ger lägesbilden över land samt berättar om hur arbetet med att hantera oljan fortskrider.

Sölvesborgs kommun planerar inte att hålla någon pressträff under helgen, om inte läget förändras.

Vi fortsätter vårt nära samarbete och samverkan med flertalet aktörer; räddningstjänsten, länsstyrelsen, Kustbevakningen och MSB. Vi har även nära kontakt och stöd av våra grannkommuner.

Senast uppdaterad:

Skriv ut