Sölvesborgs kommun

Ministerbesök i Hörvik och beslut om vistelseförbud

Daglig lägesuppdatering: Civilförsvarsministern och klimat- och miljöministern var under torsdagen på besök i Hörvik för att få en bild av oljeutsläppets konsekvenser. Under besöket fick de bland annat träffa kommunanställda som kämpade med att sanera kustlinjen vid naturreservatet. Vistelseförbud gäller i det oljedrabbade området från och med fredag 26 oktober, det har Länsstyrelsen fattat beslut om.

Lägesbild

Fortfarande syns ingen olja på havsytan, varken runt haveristen (fartyget) eller utanför Skåne och övriga Blekinge. Fokus just nu från alla aktörer ligger på att ta upp olja från stränder och vikar, där oljan ligger bland stenar i grunda områden. Det är fortfarande kuststräckan mellan Hörvik och Lörby kladd som är oljedrabbat.

Kustbevakningen rapporterar att två bogserbåtar, på rederiets uppdrag, finns på plats vid fartyget för att kunna stabilisera och säkra fartyget om behov skulle uppstå. Arbetet fortsätter med bärgningsplanen, som kräver beslut av Tranportstyrelsen och Kustbevakningen för att kunna sättas i verket. Bedömningen är, baserat på nuvarande lägesbild, att det kommer dröja innan en bärgning kan påbörjas. Detta bland annat för att kvarvarande olja i fartyget ska tas omhand på ett säkert sätt före bärgning.

Saneringsarbetet

Under torsdagen hade vi tre arbetslag igång som utförde saneringsarbete i Spraglehall naturreservat. Som stöd till dem arbetade ett arbetslag med logistiken. Totalt var det ett 50-tal personer på plats. Tyvärr var vädret sämre än förväntat vilket försvårade saneringsarbetet.

Samtidigt har vi arbetat vidare med att stärka vår organisation för att kunna ta hand om personal, material och utrustning under en längre tid.

Planen för morgondagen (fredag) är att hålla igång samma personalstyrka samtidigt som vi håller utbildning för ny personal.

Frivilliga

Cirka 25 personer av de ungefär 400 anmälda frivilliga hittills har angett att de har erfarenhet av att tvätta fåglar och/eller stor erfarenhet av fåglar i allmänhet. Det är personer från framförallt södra Sverige, varav vissa har angett att de har möjlighet att ställa upp närsomhelst och andra särskilda dagar och tider. De personer av dessa 25 stycken som vi kan ha nytta av just nu har, eller kommer inom kort att bli kontaktade av Katastrofhjälp - Fåglar och Vilt, som kommer att berätta för dem vad nästa steg blir för att komma igång med det praktiska arbetet.

Just nu är det denna kompetens och hjälp som framförallt behövs, men anmäl er gärna om ni inte redan gjort det oavsett er bakgrund och erfarenhet. Arbetet kommer att pågå under lång tid framöver.

Du hittar till e-tjänsten för att anmäla intresse för att arbeta som volontär på den här länken. Länk till annan webbplats.

Samverkan

Kustbevakningen anordnade under dagen ett ministerbesök där ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari var på plats i Hörvik för att se det drabbade området. Representanter från Sölvesborgs kommun tillsammans med andra aktörer var med på besöket för att berätta om hur arbetet med oljesaneringen går till och de utmaningar vi har. Under besöket fick de även träffa kommunanställda som kämpade med att sanera kustlinjen vid naturreservatet.

Besöket avslutades med den dagliga pressträffen där media får ta del av den senaste lägesbilden från Kustbevakningen och kommunen.

Vistelseförbud

Som ett led i att hålla allmänheten och obehöriga borta från de oljedrabbade områdena har Länsstyrelsen idag fattat beslut om vistelseförbud i området. Vistelseförbudet gäller från och med fredag 27 oktober och Länsstyrelsen kommer under fredagen sätta upp skyltar och spärra av området.

Vistelseförbudet gäller inte personal från Sölvesborgs kommun eller statliga myndigheter som arbetar på platsen. Dessa har även rätt att bevilja undantag till andra personer som behöver komma i på området.

Anledningen till vistelseförbudet är att hålla allmänhet och obehöriga borta från området för att inte störa personal på plats eller redan stressade djur. Förbudet är även till för att skydda allmänheten.

Karta på Länsstyrelsens hemsida som visar området för vistelseförbudetLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Skriv ut