Sölvesborgs kommun

Krisledningsnämnden aktiverad och fokus på utbildning under onsdagen

Oljeutsläppet i Pukaviksbukten kommer kräva stora och omfattande resurser under lång tid framöver och påverkar snart alla delar av den kommunala verksamheten. Därför har Kommunstyrelsens ordförande idag tagit beslut om att aktivera Krisledningsnämnden.

Under onsdagen tog krisledningsnämndens ordförande beslut om att aktivera kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens ordförande är den samma som kommunstyrelsens ordförande, Birgit Birgersson-Brorsson och krisledningsnämnden består av samma personer som sitter i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunens ansvar enligt lagen om skydd och olyckor är att sanera olja som drivit i land. Saneringsarbetet bedöms vara omfattande och pågå under längre tid vilket kommer kräva stora personella och ekonomiska resurser. Den extraordinära situationen har sedan olyckan upptäcktes stegvis blivit större och mer omfattande och snart är alla delar av den kommunala verksamheten påverkad eller kan komma att bli. En krisledningsnämnd har möjlighet att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden anser vara nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens karaktär och omfattning. En aktiverad krisledningsnämnd möjliggör även snabbare beslut som kan krävas för att föra arbetet framåt.

Lägesbild

Kustbevakningen rapporterade under dagen att nästan all olja sjunkit och inte längre kan identifieras ovanifrån. Detta gör arbetet svårare då man inte riktigt ser vart oljan tar vägen. Det är först när olja träffar land som man med säkerhet kan se spridningen. Simuleringar från Kustbevakningen visar att oljan drar sig mot Kristianstad och Åhus.

I Sölvesborgs kommun är det fortfarande samma sträcka som är drabbad, kuststräckan mellan Hörvik och Lörby kladd och inga andra bekräftade uppgifter finns i dagsläget.

Saneringsarbetet

Under tisdagen var ett antal arbetslag igång och oljesanerade. Flera olika metoder har testats och används med varierat resultat. Olika underlag kräver olika metoder och tekniker.

Under onsdagen försämrades vädret och saneringsarbetet fick ställas in. För att inte tappa tempo valde vi då att med hjälp av MSB utbilda ytterligare ett 50-tal personer med syfte att bygga upp och skapa en robust och hållbar organisation.

Frivilliga

I dagsläget är vi uppe i över 400 frivilliga som anmält sitt intresse av att hjälpa till genom vår e-tjänst. Ett fantastiskt engagemang och gensvar på vår förfrågan. Just nu arbetar vi med att analysera listan för att kategorisera frivilliga efter erfarenhet och kompetens för att se var de kan göra störst nytta.

Samverkan

Vi fortsätter vårt nära samarbete och samverkan med flertalet aktörer; räddningstjänsten, länsstyrelsen, Kustbevakningen och MSB. Vi har även nära kontakt och stöd av våra grannkommuner.

Håll avstånd

Vi uppmanar fortsatt allmänheten att respektera våra uppmaningar om att hålla avstånd och hålla sig undan de drabbade områdena. Risk för att sprida oljan vidare eller stressa oljeskadade djur är stor. Lika viktigt är det att inte störa personalen på plats som arbetar utan låta dem obehindrat kunna vistas på området både till fots och i sina fordon. Vi vill varken utsätta vår personal eller allmänheten för någon risk.

Senast uppdaterad:

Skriv ut