Sölvesborgs kommun

Krisledningsstaben aktiverad och saneringsarbete pågår

Daglig lägesuppdatering: Sedan tisdag den 23 oktober är Sölvesborgs kommuns krisledningsstab aktiverad med anledning av den extraordinära händelse vi har med oljepåslag på delar av vår kuststräcka. Just nu pågår saneringsarbete på land och av oljeskadade djur.

Krisledningsstaben aktiveras för att kommunen ska kunna hantera de uppgifter som den extraordinära händelser kräver. Krisledningsstaben har dagliga möten som varvas med länsgemensamma möten med flertalet aktörer som arbetar med händelsen där stabens samverkansfunktion deltar.

Samverkan

Vi samverkar och samarbetar även med andra aktörer som räddningstjänsten, länsstyrelsen, Kustbevakningen och tar även stöd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i form av materiella och personella resurser.

Resurser från MSB

De materiella resurserna vi fått från MSB består av ett containersystem som placeras ut vid kustremsan. Containern innehåller utrustning, oljeupptagare, pumpar, fordon, personlig skyddsutrustning, strandskyddsdukar, avfallscontainrar, länsar, båtar med mera. I dagsläget har tio containrar på plats.

Vi har även fått förstärkning i form av personal från MSB som utbildar och instruerar i saneringsarbetet.

Utbildning och saneringsarbete

Under måndagen utbildades ett 30-tal personer från kommunen och Sölvesborg Energi av MSB. Utbildningen omfattar hur personlig skyddsutrustning och enklare handverktyg ska hanteras, utrustning för saneringsarbetet och olika tekniker som används beroende på var oljan hamnat.

Personal på plats samordnas av arbetsledare som koordinerar saneringsprocessen. Som, med stöd av saneringsledaren, prioriterar vilka sträckor som ska saneras.

Säkra bemanningen och skapa en uthållig organisation

Arbetet med att sanera oljan är en långdragen process som kommer kräva omfattande resurser, inte minst i form av bemanning. För att säkra upp och skapa en uthållighet kommer vi under onsdagen att påbörja utbildning av ny personal. Detta för att kunna rotera in flera arbetslag och även skala upp saneringsprocessen.

Frivilliga

Vi har även lanserat en e-tjänst där allmänheten kan anmäla sitt intresse för frivilligt arbete. Vi har ett stort engagemang i Sölvesborgs kommun och i dagsläget är det ca 300 frivilliga som anmält sig.

Vårt fokus just nu ligger på att hitta en organisation som är uthållig och kan hantera ett saneringsarbete genom hela processen säger Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare.

Han fortsätter:

För att kunna ta emot frivilliga behöver vi till exempel utreda den juridiska biten och arbetsmiljöansvaret. Det krävs även utbildning för saneringsarbete, inte minst för hur den personliga skyddsutrustningen ska hanteras då oljan är farlig att få på huden, i ögonen och i viss mån att andas in. Dessutom finns det en spridningsrisk om den inte hanteras korrekt.

Länk till e-tjänst för intresseanmälan för volontärerLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Oljeskadade djur

På plats längs kustremsan finns även viltrehabiliterare från föreningen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) som tillsammans med Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar med att samla in, tvätta och i vissa fall avliva fåglar som drabbats av oljeutsläppet.

Du som ser en oljeskadad fågel eller annat djur kan anmäla det via vår e-tjänst. Vi rapporterar det vidare till Miljöförbundet som tillsammans med Katastrofhjälp Fåglar och Vilt tar hand om djuret.

Länk till e-tjänst för inrapportering av olja eller oljeskadade djur Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut