Sölvesborgs kommun

Oljeutsläpp från grundstött färja har nått land

Ett oljeutsläpp från passagerarfärjan som gick på grund i Pukaviksbukten i morse har nått land. Det drabbade området är kustremsan mellan Lörby Kladd och Hörvik i Sölvesborgs kommun. Allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området.

Under söndagen nåddes vi av rapporter om att oljan nått land. Ett intensivt arbete pågår nu för att samverka insatser, minska spridning och sanera olja har påbörjats med både nationella och regionala aktörer.

Krissamverkan Blekinge är sammankallad och Sölvesborgs kommun tillsammans med räddningstjänsten förbereder insatser för sanering. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s, resurser i form av materiell och personal för omhändertagande och begränsningar är beställda. Första sändningen kommer under söndagskvällen.

Vi har begärt in förstärkningsresurser från MSB som kommer att stötta oss i saneringsarbetet. Personal från MSB är redan på plats och under morgondagen påbörjas utbildning av personal och genomförande av sanering, säger Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare Sölvesborgs kommun.

Begränsningar med länsor i vatten pågår fortfarande för att skydda landområden och för att samla ihop oljan. Allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området.

Sölvesborgs kommuns samarbetar och samverkar med Kustbevakningen, Blekinges kommuner, region, räddningstjänst och ett flertal myndigheter.

Senast uppdaterad:

Skriv ut