Sölvesborgs kommun

Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy besöker Hanö torsdag 30 maj

brittiska och svenska officerare och militärer/HMS Kent besöker den engelska kyrkogården på Hanö.

Foto: Sommaren 2010 då brittiska och svenska officerare och militärer/HMS Kent besökte den engelska kyrkogården på Hanö.

Storbritanniens flotta har meddelat att de kommer att besöka Hanö torsdagen den 30 maj 2024. Senaste gången ett brittiskt örlogsfartyg besökte Hanö, var år 2010 då HMS Kent besökte ön.

Sedan mitten av 1960-talet har brittiska militärer och fartyg från Royal Navy kontinuerligt angjort Hanö för att besöka den engelska kyrkogården. Detta för att där hedra sina forna landsmän, vilka vilar på Hanö sedan napoleonkrigen i början av 1800-talet.

Senaste gången ett brittiskt örlogsfartyg besökte Hanö, var år 2010 då HMS Kent besökte ön. Åren 2011, 2012 och 2019 har militära företrädare från Storbritannien också besökt Hanö, dock utan fartyg från Royal Navy.

Hanö 30 maj, 2024

Allmännhet hälsas varmt välkomna till Hanö torsdagen den 30 maj.
Delegationen från Royal Navy beräknas anlända till Hanö cirka kl. 11.30. Minnesstunden (korum) förväntas ske cirka kl. 12:00 på griftegården. Delegationen beräknas vara på Hanö i cirka 1 timme, därefter reser de vidare. Hanö Bygdegård håller öppet under dagen där man kan köpa våfflor.

Till Hanö tar du dig med färja från Nogersund. Färjeresan tar cirka 25 minuter.
Tidtabell hittar du på » blekingetrafiken.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemanget sker i samarbete mellan Sölvesborgs kommun, Hanö Bygdegård, Hanö byalag och hamnförening samt Svenska kyrkan.

HMS Kenth, Royal Navy i Östersjön utanför Hanö sommaren 2010.

HMS Kenth, Royal Navy. Sommaren 2010.

Medverkande vid ceremonin

Den brittiska delegationen består i år av ett tiotal personer, bland annat Storbritanniens ambassadör i Sverige, H. Exc. Judith Gough samt den brittiske försvarsattachén i Sverige och tillika kommendörkaptenen i den brittiska flottan, Martin Moor samt löjtnant Jack Patterson RN, befälhavare på HMS Archer.

Representanter från Sölvesborgs kommun har ofta funnits på plats, så även i år. Hälsar välkommen gör Sölvesborgs kommuns kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson och minnesstunden leds av prästen Helene Fransson Sturefelt från Svenska kyrkan. Anders Fogelström deltar med trumpet.

Historia/bakgrund

Sedan mitten av 1960-talet har fartyg ur Royal Navy ankommit Hanö för att under högtidliga former lägga ner en krans för att hedra och minnas sina forna landsmän, vilka sedan napoleonkriget 1810-1812, vilar på öns engelska kyrkogård.

Under dessa tre år var delar av den engelska flottan stationerad till Hanö, dels för att stabilisera de olika maktsfärerna i östersjöområdet, dels för att där skydda den brittiska handeln som på och kring Hanö bytte ägare. Europas alla hamnar var då, av fransmännens kejsare Napoleon I, stängda för brittiska fartyg, varför handelsstationen på Hanö var av yttersta vikt för Storbritannien. Omkring 10.000 brittiska soldater skyddade kommersen, vilken under samtliga tre år skedde under fredliga former. En handfull av dessa britter avled dock under sin tjänstgöring på ön, en del av dessa vilar på den engelska kyrkogården.

Då engelsmännen skulle gå i vinterkvarter på de brittiska öarna, hösten 1810, seglade en 500 stor armada med brittiskt flaggade skepp från Hanö. Detta är en av världshistoriens största handelskonvojer med segelfartyg. Denna flotteskader leddes av kommando- och flaggskeppet HMS Victory, som sjösattes år 1765 – ett skepp som idag, 259 år senare, fortfarande är i tjänst! Hon är jämte RMS Titanic och slagskeppet Bismarck, ett av världshistoriens kändaste fartyg.

Kontaktperson

Marcus Bernhardsson
Sölvesborgs kommuns kulturarvssamordnare
Telefon: 0456 81 68 63
Mail Marcus.Bernhardsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut