Sölvesborgs kommun

Ta chansen att tycka till om din äldreomsorg

Ett äldre par promenerar vid kusten

Vi uppskattar om du som har insatser svarar på enkäten du har fått av Socialstyrelsen.

Du som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende fick i slutet av mars en enkät hemskickad ifrån Socialstyrelsen. Ditt svar är viktigt för att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj.

Undersökningen ger dig möjlighet att tycka till om kvaliteten på din nuvarande omsorg. Den ger en bild av vad du tycker är bra eller mindre bra. Resultatet är ett viktigt underlag för utveckling av äldreomsorgen. Delar av resultatet är också en del i uppföljningen av vård- och omsorgsnämndens mål för 2024.

Rikstäckande undersökning

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en årlig rikstäckande undersökning. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd.

Svara på enkäten senast 26 maj

Det är frivilligt att svara på enkäten och du som svarar är anonym. Sista dagen att svara på enkäten är den 26 maj, antingen via post eller digitalt.

Inloggningsuppgifter och kod för att kunna svara digitalt finns i postenkäten. Väljer du att besvara enkäten via post är det mycket viktigt att alla sidor skickas in.

Angörig kan hjälpa till att svara

Ta gärna hjälp av en nära anhörig om du har svårt att själv svara på undersökningen. Du lämnar den webbadress och personliga kod som finns i brevet som du har fått. Då finns det dessutom möjlighet att få svara på frågor riktade direkt till anhöriga.

Förra årets resultat för särskilt boende

Här är ett exempel på sådant som de flesta av våra brukare tycker fungerar bra:

Hur tryggt känns det att bo på särskilt boende?
Riket: 86 %
Blekinge län: 88 %
Sölvesborg: 94 %

Andra resultat var sämre och vi arbetar därför på att bli bättre på detta. Ett exempel är:

Är måltiderna på äldreboendet en trevlig stund på dagen?
Riket: 68 %
Blekinge län: 68 %
Sölvesborg: 61 %

Förra årets resultat för hemtjänst

Enkäten förra året visade att det finns sådant som de flesta tycker fungerar bra, till exempel:

Brukar personalen ta hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras?
Riket: 84 %
Blekinge län: 87 %
Sölvesborg: 93 %

Andra resultat var sämre och vi arbetar därför på att bli bättre på detta.

Brukar personalen meddela förändringar i förväg?
Riket: 60 %
Blekinge län: 65 %
Sölvesborg: 64 %

Vi hoppas på ännu fler svar i år! Svaren gör att verksamheterna aktivt kan arbeta med resultatet för att fler av våra brukare ska bli nöjda. Resultatet av enkäterna är ett viktigt verktyg för att kunna förbättra våra verksamheter understryker Svenja Andersén, kvalitetsutvecklare.

Årets resultat presenteras i september-oktober

Socialstyrelsen redovisar preliminärt resultatet i slutet av september eller början av oktober 2024. Sölvesborgs kommun informerar i samband med det vårt resultat.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du inte den sista mars fått din enkät med posten trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst eller bor i något av våra särskilda boenden? Då kontaktar du Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, på telefon 031-730 31 80

Senast uppdaterad:

Skriv ut