Sölvesborgs kommun

Kommunens hantering av festivalpass till Sweden Rock Festival

Bild

Kommunen fortsätter med närvaro på Sweden Rock Festival men skärper hanteringen av festivalpassen. Foto: Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun kommer även i år ha närvaro på Sweden Rock Festival, bland annat i syfte att marknadsföra kommunen för festivalbesökare. Vi har dock skärpt rutinerna för hantering av festivalpass.

I det avtal som finns mellan Sölvesborgs kommun och Sweden Rock Festival ingår 50 festivalpass för marknadsföring och bemanning. Utöver det ingår ackreditering för tjänstgörande personal från Sölvesborgs kommunkoncern.

I slutet av 2023 gjordes en polisanmälan mot Sölvesborgs kommun för misstänkt mutbrott gällande kommunens hantering av festivalpass till Sweden Rock Festival. Förundersökningen lades ner eftersom det inte fanns någon anledning att anta att ett brott begåtts.

Med bakgrund av detta har Sölvesborgs kommun sett anledning att se över hanteringen av festivalpassen för att säkerställa att vi hanterar dem korrekt, och efter viss vägledning från Skatteverket har vi skärpt våra rutiner.

Medarbetare och förtroendevalda som tar emot ett festivalpass kommer bli förmånsbeskattade om de väljer att nyttja festivalpasset även de dagar de inte arbetar på festivalen.

Väljer man att enbart nyttja festivalpasset som ett arbetsredskap ses inte festivalpasset som en skattepliktig förmån.

Vilka får ett festivalpass?

Medarbetare och förtroendevalda med uppdrag och arbetsuppgifter på festivalen behöver ett festivalpass för att få tillträde till området. Det är till exempel medarbetare som arbetar som ambassadörer och bemannar kommunens eventvagn, fotografer, krissamordnare, kriskommunikatörer, vigselförrättare och vigselsamordnare.

Kommunchefen beslutar om festivalpass för medarbetare och kommunstyrelsens ordförande beslutar om festivalpass för förtroendevalda.

Kontakt

Lars Ericsson, kommunchef
lars.ericsson@solvesborg.se
0456-81 61 91

Senast uppdaterad:

Skriv ut