Sölvesborgs kommun

Borgprojektet Sölvesborg

;imiatyrstaty som avbildar Sölvesbogs slott, så som man tror det såg ut på Medeltiden.

2023-2024 pågår två aktuella undersökningar av slottsområdet i Sölvesborg.

Under år 2023-2024 pågår två aktuella undersökningar av slottsområdet i Sölvesborg, en georadarundersökning samt en marinarkeologisk sonarkartering. Målet med undersökningarna är att få ökad kunskap om Sölvesborgs medeltida historia.

Borganläggningen i Sölvesborg var under medeltiden en av Nordens största samt ett viktigt maktcentrum under Kalmarunionen på 1400-talet, som då var Europas största statsförbund.

Sedan en tid tillbaka har Sölvesborgs kommun, Blekinge museum och Region Blekinge förenats i samarbetet ”Borgprojektet Sölvesborg”, vars syfte är att genomföra en arkeologisk utgrävning av Sölvesborgs slott och därigenom få en ökad kunskap om slottets olika utvecklingsfaser, ålder och betydelse. Härigenom hoppas vi också få ökad vetskap om såväl stadens som traktens medeltida historia.

Mer information

Vill du veta mer om borgprojektet? Här hittar du mer information:
» Borgprojektet Sölvesborg

Kontaktinformation

Projektledare samt kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson
marcus.bernhardsson@solvesborg.se
Tel. 0456 - 81 68 63

Senast uppdaterad:

Skriv ut