Sölvesborgs kommun

Frågor och svar om fågelinfluensa

På den här sidan har vi samlat information om fågelinfluensan i formatet "frågor och svar". Tryck på frågan eller plustecknet för att se svaret.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men du bör som generell regel ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.

Det är en mycket allvarlig sjukdom med hög dödlighet för höns och andra tamfåglar. Om sjukdomen konstateras hos till exempel höns måste flera åtgärder som får stora konsekvenser vidtas för att hindra smittspridningen, mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Som generell regel bör du undvika att även andra typer av husdjur som till exempel hundar kommer i kontakt med sjuka eller döda fåglar. I Sverige har till exempel även rävar blivit smittade.

Det större utbrott kommunen har kännedom om är i Tredenborg, norr om Falkaholmen.

Bedömningen gjordes i samråd med bland annat Regionens smittskydd att det inte var nödvändigt.

Det finns just nu ingen generell avrådan eller badförbud på någon plats i kommunen, men du ska undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar.

Om det är en sjuk fågel, låt den vara. Anmäl det du sett till SVA via deras e-tjänst: rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det är en död fågel, låt den vara eller om du MÅSTE flytta på den, lägg fågeln i dubbla plastpåsar i restavfall i dina sopor eller gräv ner den på en lämplig plats där andra djur inte kan komma åt den. Om det är många döda fåglar behöver du ringa till VMAB:s kundservice under deras öppettider, som finns på deras hemsida, innan du kör dem i dubbla sopsäckar till deras anläggning i Mörrum. Du kan inte lämna döda fåglar på återvinningscentralen i Sölve eftersom de inte kan ta hand om dem på rätt sätt där.

Var noga med hygienen om du hanterar döda fåglar, använd handskar, gärna täta engångsskyddshandskar som du också kan slänga i dubbla plastpåsar i restavfall i dina sopor och tvätta händerna noga efteråt. För mer specifik information eller frågor om skyddsutrustning, vänd dig till Jordbruksverket.

Anmäl det du sett till SVA via deras e-tjänst: rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du hittat många fåglar på en och samma plats, ring gärna och meddela även kommunens medborgarkontor och turistbyrå på telefonnummer 0456-81 61 81 under deras öppettider måndag-fredag 8-16. Under sommaren, vecka 27-32, har de öppet även lördagar 10-14.

Vi gör det om det handlar om många fåglar på en plats som allmänheten har tillgång till och/eller om de ligger väldigt olämpligt på en plats som allmänheten har tillgång till.

Vi har tyvärr inte resurser till det och det är inte heller kommunens skyldighet.

Vi varken får eller kan göra det – det är förbjudet enligt lag och även om det inte varit det så är prognosen för de sjuka fåglarna tyvärr mycket dålig.

Det är förbjudet enligt lag om inte Jordbruksverket beslutat annorlunda. Prognosen för de sjuka fåglarna är tyvärr också mycket dålig.

Vi har gjort en riskbedömning och haft facklig samverkan där vi kommit fram till att det är lämpligt att ha den här typen av utrustning om man hanterar många döda fåglar, allt enligt Arbetsmiljöverkets regler.

Om det görs så har bedömningen varit att det är nödvändigt, fåglar kommer inte avlivas i onödan.

Se över dina smittskyddsrutiner så att du minskar risken att de kommer i kontakt med vilda fåglar och fågelspillning från dem. Ge dina tamfåglar mat och vatten inomhus eller under tak. Om du ser tecken på ökad sjuklighet eller dödlighet är det viktigt att skyndsamt kontakta din veterinär.


Texten på den här sidan har uppdaterats och kan komma att uppdateras ytterligare och/eller ändras när vi har mer information.

Senast uppdaterad:

Skriv ut