Sölvesborgs kommun

Få döda och sjuka fåglar har hittats de senaste dagarna

En död fågel på en brygga.

En av de många skrattmåsar som hittades i Tredenborg. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sedan det större utbrottet av fågelinfluensa i Sölvesborgs kommun under slutet av juni då som mest cirka 50 döda sjöfåglar hittades i samma område, och dagarna precis därefter, har få döda och sjuka vilda fåglar setts till i kommunen.

Dödsorsaken för fåglarna som hittades efter att medborgare hört av sig till kommunen misstänktes redan inledningsvis vara fågelinfluensa och prover skickades på analys. Det bekräftades senare att det fanns fågelinfluensa i området. Fåglarna hittades längs kustlinjen norr om Tredenborg, i höjd med Falkaholmen.

Sölvesborgs kommuns parkenhet fick från en intern arbetsgrupp uppdraget att göra återkommande översyner och plocka upp döda vilda fåglar om de förekom i större mängder eller på olämpliga platser som allmänheten har tillgång till. I samband med detta genomfördes en riskbedömning och facklig samverkan för att bland annat komma fram till vilken typ av skyddsutrustning som skulle användas av personalen. Totalt tog parkenheten hand om cirka 300 döda fåglar.

Sölvesborgs kommun har sedan utbrottet av fågelinfluensa i slutet av juni haft en väl fungerande samverkan i den här frågan med bland andra Miljöförbundet Blekinge Väst, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Fågelinfluensa och smitta till människor eller andra djur

Fågelinfluensa förekommer nästan varje år hos vilda fåglar. Sjukdomen orsakas av flera olika varianter av fågelinfluensavirus. Vissa typer av viruset kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. Ingen människa har hittills blivit smittad i Sverige. Risken bedöms också nu som mycket låg, men som en generell regel bör man ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar och djur. Du som ändå behöver hantera dem uppmanas att använda handskar och tvätta händerna efteråt.

Hundar och andra husdjur bör inte komma i kontakt med sjuka eller döda fåglar. Hundar bör därför hållas i koppel i områden med omfattande sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar.

Om du har egna fåglar som till exempel höns, se gärna över smittskyddsrutiner och ge mat och vatten inomhus eller under tak. Vid tecken på sjuklighet eller ökad dödlighet är det viktigt att ta kontakt med veterinär.

Gör såhär om du ser döda eller sjuka vilda fåglar

Rapportera om du ser döda eller sjuka vilda fåglar till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, via länken nedan.

Efter att du rapporterat kan du välja att göra någonting av följande alternativ om du hittat en död fågel:

  • Låta fågeln vara.
  • Ta på handskar och gräva ner den döda fågeln, tvätta händerna noga efteråt.
  • Ta på handskar och lägg den döda fågeln i dubbla, knutna plastpåsar eller sopsäckar bland restavfall i dina sopor, tvätta händerna noga efteråt. Om du tagit hand om ett större antal döda vilda fåglar behöver du ringa kundservice på Västblekinge Miljö, VMAB innan du kan ta de dubbla, knutna plastpåsarna eller sopsäckarna med fåglar till deras anläggning i Mörrum. Mer information från VMAB hittar du på länken längre ner på den här sidan.

Mer information finns också på webbplatserna för SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Om du hittat ett stort antal döda eller sjuka vilda fåglar någonstans i kommunen, kontakta gärna även Sölvesborgs kommun på kontaktuppgifterna nedan.

Frågor och svar

Vi har samlat information om fågelinfluensan i formatet "frågor och svar", som du hittar via länken nedan.

Texten på den här sidan har uppdaterats och kan komma att uppdateras ytterligare och/eller ändras när vi har mer information.

Senast uppdaterad:

Skriv ut