Sölvesborgs kommun

Kommunen skickar ut information om krigsplacering till tillsvidareanställda

Bilden föreställer en man med glasögon, grått hår och gråsprängt skägg.

Anders Borgman är kommunens kris- och beredskapssamordnare och den som samordnat arbetet med att krigsplacerat tillsvidareanställd personal i Sölvesborgs kommun.

Nu skickar Sölvesborgs kommun ut information om krigsplacering till samtlig tillsvidareanställd personal. Detta som en del i ett planeringsarbete för att fortsatt kunna bedriva kommunens verksamheter även under höjd beredskap.

Sölvesborgs kommun har många verksamheter som allmänheten är beroende av, dessa kallas för samhällsviktiga verksamheter. Det är till exempel förskola, skola, hemtjänst och äldreomsorg. Det är viktigt att dessa verksamheter fungerar även vid svåra påfrestningar.

Krigsplacering är en planeringsåtgärd som innebär att kommunen bokar upp personal för att kunna klara av sitt uppdrag även i händelse av höjd beredskap eller krig.

Sölvesborgs kommun har valt att krigsplacera all tillsvidareanställd personal. Det enda undantaget är om man har en krigsplacering som värnpliktig/civilpliktig eller har ingått frivilligavtal med någon annan myndighet eller organisation.

Samtliga berörda kommer nu få hem ett brev med Sölvesborgs kommun som avsändare. Brevet innehåller information om medarbetarens krigsplacering och vad som förväntas av dem i händelse av höjd beredskap och krig.

För våra medarbetare är det en trygghet att veta vart man ska ta vägen i händelse av höjd beredskap och krig säger Anders Borgman, kris- och beredskapssamordnare. I fredstid innebär krigsplacering inte några skyldigheter.

Medarbetare har tidigare under året fått information om krigsplacering och vad det innebär.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida finns mer information om krigsplacering. Där finns även svaren på de vanligaste frågorna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anders Borgman, kris och beredskapssamordnare
anders.borgman@solvesborg.se
0456- 81 62 32

Senast uppdaterad:

Skriv ut