Sölvesborgs kommun

Brukarnas bästa i fokus vid verksamhetsförändring på Svalan

Tärnans verksamhet och personal har flyttat in på Svalans boende. Foto: Sölvesborgs kommun

Det särskilda boendet Tärnans brukare och personal har flyttat in i Svalans lokaler. Det har bland annat inneburit en förändring med personalgrupp på en av demensenheterna. Detta har oroat en del anhöriga. Beslutet står fast och omställningen har inte påverkat brukarnas hälsa och mående.

Tärnan flyttar in hos Svalan

För ungefär ett år sedan kom en rapport om att det fanns mögel på Tärnan i Mjällby. Tärnan är ett av kommunens särskilda boenden med inriktning på personer med demenssjukdom. I augusti beslutade vård- och omsorgsnämnden att Tärnans verksamhet succesivt skulle flytta in i Svalans lokaler.

I samband med flytten har förvaltningen ändrat enheternas område, vilket bland annat innebär att en personalgrupp från Tärnan går över till en befintlig demensenhet på Svalan. Introduktion sker just nu. Den personal som tidigare arbetat på denna demensenhet introduceras just nu till nya roller inom samma verksamhet. Övergången är klar i början av maj.

Brukare mår bra även vid personalbyte

Oro och kritik har framförts av några anhöriga över vad personalbytet kommer att innebära för deras närstående. Rädsla finns att relationen mellan brukare och personal – kontinuiteten – blir sämre med förändringen.

I den verksamhetsförändring vi genomför så är vårt största fokus att göra det bästa för våra brukare, så att de mår bra och får en trygg och säker vård och omsorg. Personalgruppen från Tärnan har lång och god erfarenhet av att vårda demenssjuka personer, låg sjukfrånvaro och är ett sammansvetsat och stabilt team, säger Kate Olsson, verksamhetschef för särskilda boenden, och fortsätter:

Vi är måna om att göra övergången så bra som möjligt, därför har enheten utökade resurser så länge vi bedömer att det behövs.

Beslut kvarstår trots önskemål om förändring

Önskemål om att förändra beslutet har framförts och en anhörig har IVO-anmält enheten.

Trots oron från anhöriga behåller vi förändringen. Detta eftersom vi anser att detta är den bästa lösningen för en god vård och omsorg med god kontinuitet för berörda brukare, säger Annelie Kjellström, förvaltningschef för vård och omsorg.

De anhöriga har erbjudits individuella samtal med sin närståendes nya kontaktperson samt enhetens sjuksköterska.

Senast uppdaterad:

Skriv ut