Sölvesborgs kommun

Förändringar på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sölvesborgs stadshus

Sölvesborgs stadshus. Foto: Sölvesborgs kommun.

Från och med den 1 februari är Sölvesborgs kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning organiserad på ett annat sätt än tidigare.

Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelningar

Avdelningarna, med varsin tillhörande avdelningschef är från och med den 1 februari:

  • Strategiska avdelningen som består av planarkitekter, planerare, miljösamordnare, markförvaltare, GIS-ingenjör med flera. Avdelningen arbetar med framförallt långsiktiga frågor och projekt. Strategiska avdelningen handlägger även detaljplaner.
  • Driftavdelningen för gata och park som består av parkarbetare och parkchef. Här arbetar man med drift och skötsel av till exempel parker och grönområden, gator, belysning, lekplatser m.m.
  • Bygglovsavdelningen som inrymmer bygglovshandläggare, byggnadsinspektör och administration samt arbetar med bygglov- och tillsynsärenden.
  • Fastighetsavdelningen med sina vaktmästare och ansvar för bland annat kommunala fastigheter förblir oförändrad jämfört med tidigare organisation.

Fredrik Wikberg kommer från och med den 1 februari att tillhöra Kommunledningsförvaltningens stab, med den nya titeln kommunarkitekt.

– Jag ser det som mycket positivt att vi kan ta tillvara på Fredriks kompetens genom att han nu får en ny roll och ser framemot att ta del av hans arbetsinsatser inom området, säger kommunchef Lars Ericsson.

Från och med årsskiftet ändrades även den politiska styrningen genom att samhällsbyggnad, fritid och kultur underställs samma nämnd. Byggnadsnämnden förblir oförändrad från tidigare.

– Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll att spela för hur kommunen upplevs och utvecklas genom sitt ansvar för till exempel fysisk miljö och utveckling, säger samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius.

– Med den här organisationsförändringen skapas bättre förutsättningar för effektivitet, långsiktighet och god arbetsmiljö för medarbetarna, och därigenom ökad kvalité på kommunens tjänster för medborgare, föreningar och företag, menar Anders.

Senast uppdaterad:

Skriv ut