Sölvesborgs kommun

Träd fälls, grenar tas ner och sly röjs vid Vitahall

Ved. Foto: Pixabay.

Nu börjar vi snart med skogsarbeten som behövs göras av säkerhetsskäl. Foto: Pixabay.

I närheten av området Vitahall kommer vi att börja med skogsarbeten under februari månad. Arbetena behöver göras av säkerhetsskäl, till exempel finns det risk att en del av träden som är i dåligt skick så småningom annars faller okontrollerat av sig själva över Hjortakrokens skolgård, Kanehalls förskolas parkering eller gång- och cykelvägen i området.

Det här skogsarbetena är alltså INTE på grund av bostadsområdet som tidigare planerades på Vitahallsslätten. Det projektet är för tillfället pausat.

De skogsarbeten som planeras att göras med start i februari är:

  • 5 bokträd kommer tas ner
  • 1 bokträd kommer att göras till högstubbe, det vill säga kapas på förhållandevis hög höjd för så att bland annat insekter kan leva av den
  • Döda grenar kommer att tas ned från trädkronor
  • Sly, lågt hängande grenar och ett antal unga träd ska röjas bort vid Sölvesborg Energis anläggningar i området

Veden som tas ner ska ligga kvar på marken, även detta för bland annat insekternas skull, och för den biologiska mångfalden i stort.

Av samma anledning kommer vi i största möjliga mån att spara grenar där det finns håligheter.

Arbetet kommer att göras innan våren för att det inte ska finnas några häckande fåglar, ägg eller ungar i fågelbon i träden.

Skogarbetena har planerats tillsammans med kommunekologen och länstyrelsen. Sölvesborgs kommun har behövt söka, och blivit beviljade ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen för att göra dessa skogsarbeten.

De som arbetar i skogen kommer göra sitt bästa störa så lite som möjligt, men vi ber om ert överseende och att ni håller avstånd under det pågående arbetet.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut