Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun ger dig möjlighet att skjuta upp betalningen av vissa kommunala fakturor

Hand som håller upp pengar

Kommunen beviljar uppskov av vissa kommunala fakturor i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Det ekonomiska läget är just nu väldigt ansträngt för många hushåll. För att mildra konsekvenserna erbjuder Sölvesborgs kommun dig som medborgare möjlighet att skjuta upp din betalning av vissa kommunala fakturor.

Den kraftiga ökningen av inflationen gör att det ekonomiska läget är väldigt ansträngt i samhället. En av de största bidragande orsakerna till kostnadsökningarna är de kraftigt höjda energipriserna. Regeringen har lovat ett statligt så kallat elstöd till privatpersoner. I väntan på utbetalningen av stödet vill Sölvesborgs kommun underlätta för de hushåll som har svårt att klara sina betalningar.

Uppskovet gäller fakturor för:

  • Barnomsorg (förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem)
  • Hemtjänst (inkl trygghetslarm, matdistribution)
  • Hemsjukvård
  • Kostavgifter inom kortidsboende och korttidstillsyn

Särskilt boende exkluderas eftersom elkostnader ingår i hyran. Hyran är sedan tidigare fastställd och gäller för hela 2023.

Uppskov kan beviljas fram till och med 2023-04-30 för obetalda fakturor med sista betalningsdatum i perioden 2023-01-01 – 2023-03-31. Det är Sölvesborgs kommuns ekonomichef som beviljar uppskovet.

Pågående avbetalningsplaner hos kommunen löper på enligt tidigare beslut.

Hur ansöker jag om uppskov?

Kontakta ekonomikontorets handläggare Maria Schorfheide-Ohlsson om du vill ansöka om uppskov. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Behöver du ekonomisk rådgivning?

När omvärldsläget har försämrats är det extra viktigt att se över och ha kontroll över sin privatekonomi. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning genom vår Budget och skuldrådgivare på Sölvesborgs kommun. Boka tid för ett personligt möte.

Senast uppdaterad:

Skriv ut