Sölvesborgs kommun

Regler för användning av fyrverkerier i Sölvesborgs kommun

Färgglada fyrverkerier på en svart himmel

Förvaltningsrätten har nu slagit fast vad som gäller vid användning av fyrverkerier och annan pyroteknik i Sölvesborgs kommun.

Förvaltningsrätten har avslagit beslutet att ändra reglerna för fyrverkerier i Sölvesborgs kommun. Det innebär att vi återgår till det som gällde innan Kommunfullmäktiges beslut i februari 2022.

I februari 2022 tog Kommunfullmäktige beslut om ändringar i de lokala allmänna ordningsföreskrifterna och reglerna för användning av fyrverkerier och annan pyroteknik. Beslutet innebar att det krävdes tillstånd oavsett tid och dag för användning samt ett förbud om att avfyra fyrverkerier närmare än 100 meter från förskola, skola och fritidshem, ett tillägg mot regeln om inte avfyra fyrverkerier närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden.

Beslutet om tillståndsplikt för användning av fyrverkerier alla dagar/tider även på nyårsafton godkändes av Länsstyrelsen men överklagades av en privatperson till förvaltningsrätten.

Beslutet om att inte få skjuta fyrverkerier närmare än 100 meter från förskolor, skolor och fritidshem upphävdes av Länsstyrelsen. Sölvesborgs kommun överklagade då Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrättens dom på båda besluten har nu kommit och den säger att de lägger onödigt tvång på allmänheten och innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Sölvesborgs kommun kommer inte överklaga domen och reglerna för användning återgår därför till de som var tidigare.

Detta gäller vid användning av fyrverkerier och annan pyroteknik i Sölvesborgs kommun

I Sölvesborgs kommun är det tillåtet att använda fyrverkerier och annan pyroteknik på nyårsafton från klockan 23:00 fram till klockan 01:00 på nyårsdagen. Övrig tid krävs tillstånd av Polismyndigheten.

Det är förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor närmare än 100 meter från vård- och omsorgsboenden.

Reglerna för fyrverkerier och annan pyroteknik finns i de lokala allmänna ordningsföreskrifterna i Sölvesborgs kommun som du hittar i författningssamlingen. Länk till sidan med ordningsföreskrifterna finns längst ner.

Nationella lagar

Utöver de lokala reglerna, finns nationella lagar som gäller i hela Sverige och som också styr användningen av fyrverkerier. Till exempel måste man vara 18 år för att få köpa och använda dem, och för att köpa och använda raketer med styrpinne krävs ett särskilt tillstånd.

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut