Sölvesborgs kommun

Hitta hemmets energitjuvar med hjälp av en energikasse från biblioteket

Bild

Energikassen finns att låna på biblioteket i Sölvesborg

Du vet väl att det kostnadsfritt går att låna energikassar från flera av biblioteken i Blekinge och Tingsryd? I kassarna finns utrustning som hjälper dig hitta hemmets energitjuvar. I Sölvesborgs kommun finns energikassen på biblioteket i Sölvesborg.

Utrustningen består av en värmekamera som visar hur isolerat hemmets olika delar är, en energimätare som enkelt kopplas till apparater för att mäta energiförbrukningen samt en hygrometer som visar temperatur och fuktighet i ditt hem. I vissa av kassarna finns även en rökpenna, som används för att upptäcka drag vid fönster och dörrar.

Med hjälp av det här kitet kan man hitta både energislukande apparater och delar av byggnaden som kanske bör isoleras, tätas eller ventileras bättre, säger energi- och klimatrådgivaren Emil Lind.

Kassarna går att låna hem en vecka i taget. Enklare instruktioner följer med så att du kan använda utrustningen själv. Därefter kan du kontakta energi- och klimatrådgivarna för att få stöd och råd om vilka energiförbättrande åtgärder som kan vara lämpliga.

Energikassarna finns på stadsbiblioteken i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn samt på Sölvesborgs, Olofströms och Tingsryds bibliotek.

Klicka här för att komma till sidan för energi- och klimatrådgivning i Blekinge och Tingsryd. Där hittar du hittar mer information och kontaktuppgifter. Länk till annan webbplats.

Energimätare

Energimätaren används för att mäta elanvändningen på den apparat som kopplas in. Den uppmätta energianvändningen kan sedan användas för att ta beslut om det är dags att byta ut apparaten mot en ny. Titta på energimärkningen på en ny apparat för att se den förväntade energianvändningen.

Energimätare i uttag som visar elanvändningen.

Energimätaren används för att mäta elanvändningen på den apparat som kopplas in.

Hygrometer

Hygrometern mäter både temperatur och luftfuktighet. Den kan användas för att kontrollera att temperatur och luftfuktighet är på en önskvärd nivå. Långvarigt hög luftfuktighet kan öka riskerna för fuktskador och påväxt i byggnader.

En hygrometer.

Hygrometer visar både temperatur och luftfuktighet.

Värmekamera

Med en värmekamera kan du upptäcka luft- och värmeläckage. När du känner till var i byggnaden det finns störst värmeläckage kan du börja i rätt ordning och tilläggsisolera eller byta ut de byggnadsdelar som gör störst skillnad först. Den temperatur som visas på displayen är temperaturen på ytan som kameran riktas mot. Detta skiljer den från exempelvis en termometer som mäter själva lufttemperaturen. Temperaturskalan är från blått vid låg temperatur till gult och rött vid varmare.

Värmekamera

En värmekamera kan upptäcka både luft- och värmeläckage.

Rökpenna

Rökpennan används för att upptäcka drag (luftläckage) vid exempelvis fönster och dörrar. Vanligtvis räcker det att byta tätningslist på fönster och dörrar för att bli av med oönskat luftläckage.

Rökpenna

En rökpenna kan användas för att upptäcka luftläckage.

Senast uppdaterad:

Skriv ut