Sölvesborgs kommun

Grattis till enheten Tallen på Gerbogården som tilldelas vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2022! 

Personal mottar diplom och check från två representanter från nämnden

Vid utdelning av årets kvalitetspris. Från vänster: Daniel Berg, Anna Rydberg, Marina Neergard, Anders Fransson

Tallen är en enhet för personer med demenssjukdom på särskilda boendet Gerbogården. På eget initiativ har medarbetarna drivit ett projekt, kallat för Tallen-projektet, för att förbättra de boendes inomhusmiljö och skapa en lugn, trygg och tydlig miljö. Enheten Tallen tilldelas kvalitetspriset 2022 för att projektet är en förebild i att ta tillvara på den egna organisationens kompetens och engagemang.

Anna Rydberg demenssjuksköterska och Marina Neergard kvalitetsundersköterska.

Årets vinnare har utsetts av nämndens presidium i samråd med förvaltningsledningen. Det inkom totalt fem nomineringar till årets kvalitetspris.

Vård- och omsorgsnämndens förste vice ordförande Anders Fransson (M) och Daniel Berg, andre vice ordförande (S) och kvalitetsutvecklare Hanna Johansson lämnade över diplom och prissumman i form av en check på ett halvt basbelopp under torsdagsförmiddagen till de lyckliga vinnarna.

Narine Kalojan och Malin Norrman Hallberg tillsammans får ta emot priset.

Narine Kalojan och Malin Norrman Hallberg (i mitten) undersköterskor på Tallen.

Projekt med fokus på personer med demenssjukdom

Att möta våra brukare med kognitiv svikt och demens på bästa sätt är ett viktigt uppdrag för medarbetarna inom kommunens vård- och omsorgsförvaltning.

Utifrån aktuell forskning har Tallens medarbetare på eget initiativ, i det så kallade Tallen-projektet, genomfört förbättringar i inomhusmiljön. Det handlar om kontrasterande färgsättningar, fototapeter och inslag från naturen i gemensamma utrymmen. Målet har varit att skapa en trygg inomhusmiljö för personer med demenssjukdom.

Projektet har gett resultat både för boendes välbefinnande och medarbetares arbetsmiljö.

Vi är jätteglada och så stolta över samarbetet i vår arbetsgrupp. Det finns så mycket värme oss emellan. Nu ser vi fram emot att få berätta den glada nyheten för våra kollegor som vi önskar också hade varit här idag säger Narine Kalojan och Malin Norrman Hallberg, undersköterskor, och lyckliga vinnare.

En av brukarna bekräftar den familjära stämningen på enheten Tallen:

Det är tur att dessa änglar inte har vingar för då hade de kunnat flyga iväg.

De glada vinnarna för årets kvalitetspris får en kram och blommor.

De glada vinnarna för årets kvalitetspris får en kram och blommor.

Eldstad och blommor.

Den vackra prisbuketten pryder nu sällskapsytan på Tallen.

Ett ljust fräscht kök.

I köket känner sig våra brukare som hemma och kan själva gå och ta en macka om de önskar, förklarar Marina.

Fototapeter med Sölvesborgsmotiv pryder väggarna.

Fototapeter med Sölvesborgsmotiv pryder väggarna.

Juryns motivering till 2022 års kvalitetspris

Utifrån evidensbaserad forskning, med initiativtagande från medarbetare, har Tallen-projektet genomfört förbättringar med inriktning på miljöanpassningar vid kognitiv svikt och demens. Projektet har haft sin utgångspunkt i att innefatta fysiska miljöanpassningar. Parallellt har kompetensutveckling inom salutogent arbetssätt, lågaffektivt bemötande och en individcentrerad omsorg genomförts för medarbetare. Detta för att få ut största möjliga nyttan av förändringen.

Målet med projektet har varit att tydliggöra de boende inomhusmiljö för att på så sätt skapa en lugn, trygg och tydlig miljö för personer med demenssjukdom. Verksamheten har visat det genom ett eget initiativtagande och drivkraft. Genom engagemang och samverkan har projektet som finansierats av ett statsbidrag (Statsbidraget ska motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom) gett resultat både för de boende och medarbetares arbetsmiljö. Utifrån ett tvärprofessionellt team har gruppen byggt upp tillit och förtroende med ett genuint fokus på brukaren. Förmågan att se lösningar och att se möjligheter utifrån personalresurser och schematekniska ramar gentemot brukarnas behov har lagt grunden till konstruktiva lösningar. Projektet påvisar positiva resultat i miljöanpassning av lokaler som ett verktyg i arbetssättet gentemot personer med kognitiv svikt och demens.

Att möta personer med kognitiv svikt och demens på bästa sätt är ett viktigt uppdrag för Sölvesborgs kommuns vård- och omsorgsförvaltning. Tallen-projektet är en förebild i att visa vård- och omsorgsnämnden att kompetens och engagemang finns i den egna organisationen. Tallen-projektet ger förvaltningens olika enheter inspiration till att hitta egna vägar till utveckling. Därför tilldelas Tallen vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2022.

Sölvesborgs kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset delas ut av vård- och omsorgsnämnden i syfte att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel av vård och omsorg i förvaltningen.

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som lagt sig vinn om att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg. Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av.

Vinnare tidigare år

Kvalitetspriset infördes 2020 och då vann Boendestödet priset. De arbetar med stöd och vägledning i vardagen för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad.

Omsorgsförvaltningens öppna verksamhet som arbetar med att skapa ett unikt utbud av aktiviteter för kommunens äldre tilldelades priset 2021.

Senast uppdaterad:

Skriv ut