Sölvesborgs kommun

Nytt beslut om julbelysning

Ask och Embla kommer skapa julstämning på torget även i år. Foto: Sölvesborgs kommun

För att skapa stämning på gator och torg kommer samtlig julbelysning sättas upp även i år. Det har Kommunstyrelsen slagit fast i ett nytt beslut.

För ett par veckor sedan tog Kommunstyrelsen beslut om att årets julbelysning skulle sättas upp i begränsad omfattning. Detta som en symbolhandling i en tid då energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd.

På grund av den omställning Sölvesborgs kommun gjort till LED i julbelysningen skulle åtgärden inte bidra till någon vidare besparing utan enbart ses som en symbolhandling.

Kommunstyrelsen har nu tagit ett nytt beslut efter att den årliga julrapporten från HUI publicerats. Rapporten visar en prognos där sällanköpsvaruhandeln minskar med cirka 9 % jämfört med föregående år.

HUI Research är ett företag ägt av branschorganisationen Svensk Handel. Varje år släpper HUI en julrapport som prognostiserar den kommande julhandeln.

Med sällanköpsvaruhandel menas varor som inte ingår i dagligvaruhandeln. Det kan exempelvis röra sig om skor, kläder, elektronik, bygghandeln, ur, guld och leksaker.

Julbelysning för att skapa stämning och attraktivitet

För att stärka och främja handeln i Sölvesborg har Kommunstyrelsen beslutat att samtlig julbelysning ska sättas upp och vara tänd som vanligt till och med februari månad.

I och med utvecklingen av det osäkra ekonomiska läget i riket har Kommunstyrelsen fattat ett nytt beslut utifrån ett mer näringslivsvänligt perspektiv säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande.

Handlare är oroliga för att konjunkturläget och prisökningar kommer att betyda risker för verksamheter att överleva de kommande tuffa tiderna och har identifierat att belysningen i sig kan påverka incitamenten för människor att komma dit, handla och äta.

Julbelysningen kommer tändas som vanligt till första advent.

Julbelysningen förbrukar i sammanhanget endast en liten del av kommunens totala energiförbrukning med en driftkostnad på ca 30 000 kr ett normalår.

Kommunens arbete med energifrågan

Sölvesborgs kommun som organisation har ansvar att prioritera kommunens energianvändning för att minska elkonsumtionen och värna om miljön. Detta är ett pågående arbete inom kommunen som vi nu intensifierar med anledning av pågående energisituation.

En intern arbetsgrupp arbetar med att identifiera och genomföra åtgärder för att minska kommunens energianvändning. Som exempel genomför kommunens miljösamordnare energironder på samtliga förskolor för att upptäcka onödig elförbrukning, detta arbete kommer ske även inom kommunens övriga verksamheter.

Sölvesborgs kommun har även stängt ner ett antal laddstolpar i kommunen, stängt av samtliga bastuanläggningar i kommunens fastigheter och släckt viss dekorativ belysning på konstverk och skulpturer.

För övrigt pågår ett arbete med att identifiera mer långsiktiga insatser som kan kräva investeringar.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut