Sölvesborgs kommun

Energirond på förskolor i kommunala fastigheter

Porträttbild på miljösamordnare Helen Gårner utomhus.

Helen Gårner, som är kommunens miljösamordnare, arbetar just nu nu med energiförbrukningen på förskolor i kommunala fastigheter. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs kommuns miljösamordnare Helen Gårner arbetar just nu med energironder på förskolor i kommunala fastigheter, för att tillsammans med personalen på förskolorna hitta sätt att minska på energiförbrukningen.

Energisituationen i Sverige och Europa är som många vet mycket ansträngd, och vi behöver alla hjälpas åt för att dra ner på energianvändningen så att vi med nya vanor kan minska risken för brist och hålla elpriserna nere i vinter.

I sin roll som miljösamordnare, som är en tjänst som funnits i organisationen sedan hösten 2010, arbetar Helen Gårner med planering, genomförande och uppföljning av kommunens miljöarbete. Det kan handla både om mindre, enkla insatser och mer långsiktiga åtgärder.

– Det har överlag varit väldigt positivt gensvar från personalen när jag har besökt verksamheterna, berättar Helen. Det handlar inte alls om att kommunen vill spara in på förskolorna, utan om att vi gemensamt tar ansvar för energianvändningen i våra fastigheter.

– Hälsan och välbefinnandet hos dem som vistas i lokalerna, det vill säga barnen och personalen, kommer självklart i första hand. Efter förskolorna är det tänkt att vi ska genomföra någonting liknande på våra grundskolor, och då förhoppningsvis kunna involvera eleverna också i arbetet. För några år sedan gjordes också ett arbete med kommunens äldreboenden.


Ovan ser du ett bildspel som visar några av de lokaler i Sölvesborgs kommun där det finns förskoleverksamhet. Hela listan över vad för barnomsorg som finns i kommunen (kommunala förskolor, fristående och dagbarnvårdare) och hur de fungerar hittar du via länken längre ner på den här sidan.

Nya rutiner med hjälp av checklista och energiberäkningsmodell

Exempel på saker som Helen hjälper till med är att se till så att det inte finns tomma kylskåp, frysar, torkskåp och liknande som står på, att det inte står möbler framför elementen och att belysningen är anpassad och energisnål, det får gärna vara LED-lampor med rörelsedetektor.

– Utöver det så handlar det en del om att ändra rutiner och tankesätt, fortsätter Helen. Till exempel att stänga av elementen då du vädrar och stänga av skrivare, kopiatorer och datorer när sista personen går hem för dagen. Datorerna är viktiga att stänga av efter arbetstid även eftersom en del viktiga uppdateringar inte kan ske förrän enheten startats om. När en mobiltelefon eller surfplatta laddat klart ska du också dra ur laddaren ur uttaget, annars drar det både el och utgör en brandrisk.

Helen har med sig en checklista till personalen som de gemensamt går igenom och en modell där hon räknat på energianvändningen för varje förskola för att få en uppskattning på vad det är vi har att jobba med.

– Det är dock svårare att komma ner i förbrukning för de verksamheter som finns i äldre fastigheter som till sin natur är mer ineffektiva bland annat på grund av hur de är byggda, och stora investeringar är någonting våra förtroendevalda politiker måste besluta om i kommande budget, förklarar Helen.

– Men med vår modell och checklista har vi kunnat hitta flera mindre saker som ofta kunnat lösas på en gång eller inom några dagar med hjälp av våra vaktmästare, och nu med tanke på energisituationen är även de andra Blekinge-kommunernas miljösamordnare intresserade av att göra någonting enligt samma princip. Så det känns extra roligt att Sölvesborgs kommun varit så tidiga i länet och att vi har inspirerat andra!

Senast uppdaterad:

Skriv ut