Sölvesborgs kommun

Företag erbjuds ta över ansvar för laddningsstationer för elbilar

Laddstation för elbil utanför stadshuset, bilden är tagen i oktober 2022. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs kommun söker nu företag som vill ta över och/eller etablera nya laddstationer för elbilar. Foto: Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs kommun söker nu en eller flera externa aktörer som är intresserade av att ta över befintliga, publika laddningsstationer och/eller att etablera nya laddstationer för elbilar i kommunen.

Det innebär att det inom kort inte längre kommer att vara möjligt att ladda sin elbil utan kostnad genom de befintliga stolparna, utan de externa företagen kommer att ha rätt att ta ut en avgift för de som laddar sin elbil här och på de eventuella nya stationerna de etablerar.

Anledningen till att laddningarna idag finansieras av kommunen och därmed av skattemedel är att vi förbundit oss till det för ett antal år sedan i gemensamma projekt i södra Sverige, då antalet elbilar i samhället var ganska få och energisituationen en annan, förklarar miljösamordnare Helen Gårner.

Beslutet att möjliggöra att en extern aktör övertar kommunens publika laddningsstationer och utvecklar laddinfrastrukturen i kommunen beslutades i kommunstyrelsen i september i år (KS § 114, diarienummer 2022/170).

Vissa laddstationer spärras tillfälligt för publik användning

Under rådande omständigheter med risk för elbrist och höga elpriser, så stänger vi antingen helt av eller låser vissa av våra laddstolpar så att de eftersom de änsålänge finansieras av kommunen endast kan användas av våra tjänstebilar. Detta gäller fram tills att vi har en ny lösning med eller flera externa aktörer på plats.

Vi har av juridiska skäl inte möjlighet att låsa alla laddningsstationerna eller som kommun själva ta ut en avgift fram tills att den nya lösningen med en eller flera privata aktörer är på plats. För att dämpa elkostnaderna för alla, minska risken för brist och visa solidaritet med varandra uppmanar vi dock våra medborgare att använda våra gemenensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Det finns redan idag privata aktörer som erbjuder laddning mot en avgift i kommunen, och för att hitta dessa finns till exempel olika appar du kan använda för att söka upp dem.

Här finns befintliga laddstationer för elbilar

I Sölvesborgs kommun har kommunen idag följande publika laddningsstationer där det finns möjlighet till två platser på varje stolpe (du hittar dem på en karta, markerade med en symbol av en blixt, lite längre ner på den här sidan):

 • Bokelundsskolan
 • Bredgatan
 • Fyra årstiders park
 • Hästtorget
 • Ljungaviken
 • Stadshuset

Observera att ett antal av dessa inom kort tillfälligt kommer att stängas ner alternativt låsas till bilar som används av kommunens personal i tjänsten, närmare bestämt är det dessa av ovanstående laddningsstationer som tillfälligt INTE kommer att vara öppna för publik användning:

 • Bokelundsskolan
 • Hästtorget
 • Stadshuset


Teckenförklaring för parkeringskartan

 • Blå – 24 timmars parkering
 • Röd – 3 timmars parkering
 • Grön – 2 veckors parkering, långtidsparkering
 • Orange – 30 minuters parkering
 • Blixt – Parkering med laddningstation för elbil
 • Överstruken blixt – Parkering med tillfälligt avstängd laddningsstation
 • Person i rullstol – Parkering för rörelsehindrade
 • I – turistinformation och medborgarkontor, här kan du under öppettiderna hämta en gratis P-skiva

Trycka på pilarna >> uppe till vänster i kartan för teckenförklaring, eller på de olika punkterna för att se vad som gäller.

Erbjudande, krav och villkor för extern aktör

De befintliga laddstationerna är av modellen ”semi-snabbladdare”, med en effekt på upp till 22 kW och möjlighet att koppla upp mot en betallösning. Cirka-priset som kommunen tänker sig för att ta över en station är 6000-8000 SEK styck.

Kraven på de nya, externa aktörerna är från kommunens sida bland annat att laddningsstationerna, befintliga och nya, ska vara öppna för alla.

Mer information om krav och villkor på anläggaren finns i de avtal om nyttjanderätt, ansökan om etablering och samarbetsavtal som hittas via länken längre ner på den här sidan.

Eventuella frågor kan ställas till miljösamordnare Helen Gårner på kontaktuppgifterna som också finns längre ner på den här sidan.

Sista anmälningsdag

Sista dag för de externa aktörerna att anmäla sitt intresse genom det digitala systemet Mercell Tendsign via länken nedan är den 20 november 2022.

Senast uppdaterad:

Skriv ut