Sölvesborgs kommun

1300 skolbarn möts tillsammans på Idrottens dag

Representanter håller upp en flagga som det står idrottens dag på.

Representanter från föreningsliv, skola, RF-SISU och fritidskontoret i Sölvesborgs kommun.

På fredag arrangeras Idrottens dag runtom på skolor i hela Sverige. På Svarta Led i Sölvesborg ska 1300 barn samlas för en rörelserik och rolig dag. De kommer från kommunens samtliga grundskolor, från förskoleklass upp till årskurs 6 . Under dagen får de möjligheten att prova på 33 olika sportaktiviteter, allt från karate till dans, discgolf och mycket mer.

Bakom arrangemanget står RF-SISU i samarbete med Sölvesborgs kommun. Gruntanken med dagen är att Idrottens dag ska inspirera till rörelse och lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Att alla barn ska få chansen att hitta en aktivitet de gillar och som ger lust att leva ett aktivt liv, gärna i föreningsidrottens gemenskap.

Anette Thorén och Robin Englesson sår vid en fotbollsplan.

Anette Thorén, RF-SISU och Robin Englesson, Sölvesborgs kommun.

Några av de som arbetar med Idrottens dag är Anette Thorén, samordnare "Rörelsesatsning i skolan" RF-SISU Blekinge, och Robin Englesson, föreningssamordnare Sölvesborgs kommun.

Idag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp förändra det, säger Anette Thorén, samordnare för RF-SISU Blekinges rörelsesatsning i skolan.

Tidigare år har upplägget varit att föreningar kommer ut till skolor och att barnen får prova på olika aktiviteter där. Men i år slår vi på stora trumman och samlar istället alla barn på en och samma plats, under 1 dag, berättar Robin Englesson som samlat föreningar till dagen.

Gemensamt för alla skolor i kommunen

Norje skola är en av skolorna som befinner sig på Svarta Led på fredag. De har arrangerat Idrottens dag på hemmaplan under pandemiåren 2020 och 2021. Rektor Annika Thuresson ser fram emot att nu samlas med övriga grundskolor.

Veronica Hällgren och Annika Thuresson håller upp en flagga med texten Idrottens dag

Veronica Hällgren och Annika Thuresson, Norje skola.

Vi har haft bra dagar tidigare, men det är inte alltid lätt att locka föreningar till varje skola. Det är heller inte lätt för föreningar att vara på flera skolor eller att flytta en idrott som hockey till Norje, säger Rektor Annika Thuresson.

Detta är lyxigt, som en stor gottepåse som barnen nu får ta del av, fyller pedagog Veronica Hällgren i. Det känns bra att alla barn i kommunen får lika möjligheter att prova på många olika idrotter under denna dagen, säger Veronica Hällgren, pedagog på Norje skola.

Ett sätt för barn att att hitta sin idrott

För Annika, Veronica och deras kollegor på Norje skola är det viktigt att arbeta i riktning mot jämlik tillgång till rörelse och fritidsaktiviteter. Eleverna på deras skola har en bit att ta sig till sina aktiviteter vilket kräver både kommunikation och engagerade vuxna.

Allt blir dyrare, samtidigt som vi ser behovet och hur bra rörelse är. Vi försöker från skolans sida göra det vi kan. Vi bjuder in föreningar till skolan och pratar om olika möjligheter som finns till exempel genom samåkning, säger Annika.

Dejan Brajic är ledare i Centrum Karateklubb som erbjuder karateträning från fem års ålder i Sölvesborg. Efter Idrottens dag får elever och deras vårdnadshavare en sammanställd lista över de föreningar barnen kommit i kontakt med under dagen, och prova-på-aktiviteter eller Öppet hus till de olika föreningarna. Detta är något som Dejan Brajic välkomnar:

Dejan Brajic för  Centrum Karateklubb står på Svarta Led

Dejan Brajic, Centrum Karateklubb

Vi är egentligen inte den traditionella prova-på-idrotten där man hoppar in och provar en stund. Vi skulle egentligen önskat lite mer tid för att kunna gå igenom grunder och förklara. För oss är uppföljningsaktiviteten viktigast men Idrottens dag är ett bra skyltfönster, säger Dejan Brajic, ledare i Centrum Karateklubb.

Calle Bull är ledare i Sölvesborgs Ishockeyklubb, i en idrott som förknippas med en hel del kostnader. Föreningen jobbar på olika sätt för att sänka ekonomiska trösklar.

Vi har till exempel prova-på-väskor med utrustning att låna och en bytar/begagnad-bod där man kan fynda del av utrustning. Vi vill gärna att fler barn kommer för att prova på.

Senast uppdaterad:

Skriv ut