Sölvesborgs kommun

Sölvesborg intar plats 48 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking som mäter företagsklimat

Sölvesborg är den kommun som förbättrat sig näst bäst på lång sikt och är således den näst bästa klättraren i Sverige över tid. Föregående år hamnade kommunen på plats 77 vilket är en förbättring med 29 platser.

Sölvesborgs kommun förbättrar sig i alla rankingar baserat på enkätsvaren från våren som innefattar:

 • Information till företag
 • Sammanfattande ömdöme
 • Tjänstemännens attityder till företagande
 • Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare
 • Kommunpolitikernas attityder till företagande
 • Service och bemötande
 • Tillgång till kompetens
 • Konkurrens från kommunen
 • Kommunens upphandling
 • Vägnät, tåg- och flyg
 • Mobilnät och bredband
 • Påverkan av brottslighet/otrygghet

I topp ligger Information till företag, Sammanfattande omdöme och Tjänstemännens attityder till företagande. Från föregående år är det Tillgången till kompetens och Påverkan av brottslighet/otrygghet som klättrar och förbättrar sig mest av alla frågor med 108 respektive 70 placeringar.

Vi är så glada och stolta för detta resultat. Ett resultat som speglar vårt fina samarbete med företag, politiker och övriga tjänstemän i kommunen - Stefan Olofsson, Näringslivschef

Rankingen baseras på svar från enkäten som presenterades i maj och som ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen, samt fem statistikfaktorer från SCB och UC som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. Sölvesborg kommuns sammanfattande omdöme från enkäten är 4,2 och enkätsvaren utgör totalt 2/3 av rankingen.

Läs mer » Svenskt Näringsliv: Nu är kommunrankingen 2022 här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut