Sölvesborgs kommun

Krisberedskapsveckan 2022

Skärbräda med frukt och grönsaker, händer som håller i en kniv och skär ett äpple.

Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser kan matlagning vara ett fint sätt att samlas kring. Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Den 26 september – 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.

Människors kännedom om lokala risker behöver också öka.

Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar så behöver var och en vara förberedd för att kunna bidra aktivt. Vi har dragit många lärdomar av pandemin om hur vi alla kan hjälpas åt. Det är viktigt att varje hushåll som kan, engagerar sig mer lokalt.
Anders Borgman, kris och beredskapssamordnare

Höj din egen krisberedskap

Sölvesborgs kommun deltar i Krisberedskapsveckan och lördagen den 1 oktober klockan 10.00–14.00 anordnar vi aktiviteter i Järnvägsparken i Sölvesborg med syfte att stärka den egna hemberedskapen i händelse av kris och krig. Detta gör vi i samarbete med bland andra Sölvesborg Energi, Civilförsvarsförbundet och Hemvärnet.

­Vi vet att förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands beredskap. Därför ser vi fram mot att delta i Krisberedskapsveckan.

Information om aktiviteterna i Järnvägsparken lördagen den 1 oktober klockan 10.00-14.00.

Senast uppdaterad:

Skriv ut