Sölvesborgs kommun

Möjlighet att tycka till om kommunen i SCB:s medborgarundersökning

Illustrationer på några invånare i olika åldrar som kan vara slumpmässigt utvalda till SCB:s medborgarundersökning.

Är du en av 1200 sölvesborgare som har fått SCB:s medborgarundersökning med frågor om vad du tycker om Sölvesborg? Ta chansen! Tyck till!

Sölvesborg deltar som en av totalt 137 kommuner i landet i Statistikbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. Undersökningen görs på uppdrag av kommuner för att mäta invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Tack till dig som deltar!

Kommunens verksamhet är till för medborgarna. Därför är det viktigt att vi som kommun får veta vad invånarna tycker om våra verksamheter som till exempel skola och omsorg. Det finns frågor om trygghet, jämlikhet och vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet. Med hjälp av resultatet kan vi som kommun se vilka områden som behöver utvecklas och förbättras.

Fakta om medborgarundersökningen

Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning.

1200 slumpvist utvalda invånare, över 18 år, får en enkät hemskickad och kan välja att svara via brev eller fylla i enkäten på webben. Om du är en av de utvalda så är det viktigt att du svarar.

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska. Alla svar behandlas anonymt hos SCB.

Om du är utvald och har en digital brevlåda hittar du webbenkäten där, till exempel i Kivra eller Min myndighetspost. Om du inte har en digital brevlåda får du pappersenkäten hemskickad i brevlådan med start den 30:e augusti.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3:e november. Resultaten presenteras i december.

Frågor i enkäten

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelade i nedanstående områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen

Senast uppdaterad:

Skriv ut