Sölvesborgs kommun

Samtalsgrupp – för dig som förlorat en närstående som tagit sitt liv

Levande ljus står tända, i en formation av ett hjärta.

SPES ger stöd när någon tagit sitt liv – och förebygger att fler drabbas imorgon.

Sorgen och smärtan kan kännas komplicerad när vi förlorat en närstående som tagit sitt liv. Under hösten 2022 erbjuds samtalsträffar för dig som vill träffa andra i samma situation och dela erfarenheter, råd och uppleva gemenskap.

Det kan vara svårt att tala om självmord, både inom familjen och i sin omgivning. Det är många som inte vet hur man ska bete sig och som anhörig till någon som tagit självmord kan man känna sig lämnad i tystnaden.

Genom en självhjälpsgrupp kan du träffa andra i samma situation som upplevt sorg, saknad och smärta och stötta varandra att må bättre igen.

Höstens samtalsträffar

Samtalsträffarna kommer att hållas under kvällstid i Karlshamn följande datum. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Senast uppdaterad:

Skriv ut