Sölvesborgs kommun

Med trygghetsvärdarna på plats skapas en tydligare bild av vad som sker i vår kommun

Trygghetsvärdar på bild

Trygghetsvärdarna har rört sig i samhället över en månad nu.

I början av juni började en ny resurs att röra sig ute i vårt samhälle – trygghetsvärdarna. De förflyttar sig över flera olika platser i vår kommun, på dygnets alla tider. Deras synlighet bidrar till ökad trygghet i det offentliga rummet. Genom deras närvaro har även en mängd information kunnat lämnas över till olika verksamheter och andra aktörer och myndigheter.

Trygghetsvärdarna finns i vårt samhälle för att du ska känna dig trygg i vår kommun. De rör sig i hela kommunen med fokus på platser där risken för skadegörelser, stölder, rån eller narkotika är hög. Platserna identifieras genom vår lokala lägesbild, som skapas genom information från många samverkande aktörer.

De arbetar i par och förflyttar sig över hela kommunen med hjälp av tydligt uppmärkta fordon och arbetskläder. Trygghetsvärdarna har utbildning i första hjälpen, är anslutna till sms-livräddare, och har utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa. Deras bilar är utrustade med brandsläckare.

Full bemanning på enheten Område trygghet, säkerhet och folkhälsa

Henrik Johnsson, säkerhetschef i Sölvesborgs kommun och enhetschef för Område trygghet, säkerhet och folkhälsa är glad över att alla är på plats:

Vi har kommit igång på riktigt med vårt arbete! Vi är tacksamma och glada över det engagemang och den dialog många medborgare redan bidragit med. Med alla medarbetare på plats och igång, att det nya rådet för trygghet, säkerhet och folkhälsa är på plats och att samverkansformen etableras både internt och med externa aktörer kring trygghet, folkhälsa och säkerhet gör att vi har en bra helhetsbild över vad som händer i vår kommun. Tillsammans skapar vi ett tryggare Sölvesborg!

Det händer mycket inom området, bland annat arbetar man med att implementera hållbarhetsarbete med Agenda 2030, Grannsamverkansprojekt och stärka säkerheten till stadsfestivalen Killebom.

Genom lägesbildsarbetet har bilden klarnat kring vilka utmaningar och företeelser i kommunen som behöver prioriteras. Det rör allt ”hotspots” för narkotikaanvändning och skadegörelse till klotter och nedskräpning.

Prioriterad målgrupp i arbetet är barn och unga. Enheten skickar därför med ett medskick till alla föräldrar och vuxna i sommartider:

Sist men inte minst vill vi ge ett medskick till alla föräldrar och vuxna. Ni som har barn och unga nära, prata, var nyfikna, var är de för någonstans och vad gör de, fråga och våga lyssna på svaret

Senast uppdaterad:

Skriv ut