Sölvesborgs kommun

Ny funktion för visselblåsning

Sölvesborgs kommun har nu en visselblåsarfunktion där den som arbetar eller bor i kommunen kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Sölvesborgs kommuns förvaltningar.

Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag ikraft. Den nya lagen bygger på ett genomförande av EU:s visselblåsardirektiv och innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare, både på privata och offentliga sidan. Med detta som grund inför Sölvesborgs kommun nu en e-tjänst för visselblåsning.

Genom visselblåsningsfunktionen kan medarbetare eller invånare i kommunen anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Sölvesborgs kommuns förvaltningar.

Personen som anmäls ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller vara en nyckelperson inom Sölvesborgs kommun.

Den som anmäler är enligt lag skyddad.

Mer information om visselblåsarfunktionen samt länk till e-tjänst för anmälan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut