Sölvesborgs kommun

Tema bo, verka och vistas i Sölvesborg vid landshövdingens besök

Gruppbild utomhus

Landshövding Ulrica Messing fick träffa representanter från kommunen under sitt besök i Sölvesborg.

Blekinges landshövding besökte under måndagen Sölvesborg för att skapa sig en bild av platsen, människorna, och våra möjligheter och utmaningar som kommun.

När landshövding Ulrica Messing tillsammans med naturvårdsdirektör Markus Forslund under måndagen besökte Sölvesborg fick hon träffa representanter från kommunen som bland annat berättade om hur vi arbetar med exploatering, näringslivsutveckling och besöksnäringsutveckling.

Syftet var att ge landshövdingen en inblick i vårt nuläge, vårt önskade läge samt vilka möjligheter och utmaningar vi har framför oss inom de berörda områdena.

Med på besöket var kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon, kommunstyrelsens vice ordförande Kith Mårtensson och kommunchef Lars Ericsson som inledde med att berätta om kommunen, dess historia, det politiska styret och deras år vid makten.

Eftersom temat för dagen var Bo, Verka och Vistas i Sölvesborg tog näringslivschef Stefan Olofsson, samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius och besöksnäringsutvecklare Sanna Persson vid och gav en presentation av kommunen utifrån dessa perspektiv.

Besöket var mycket uppskattat av alla parter och innehöll flera intressanta diskussioner som ledde fram till nya idéer om samverkansformer och möjligheter till samarbete för att utveckla Sölvesborg och Blekinge ännu mer.

Ulrica Messing om sitt besök i Sölvesborg:

Det är mycket roligt att höra hur Sölvesborg ser turismen som en stor och växande näring. Det märks i allt från satsningen som nu görs i Blekinge Arkipelag, till festivaler och till att medvetet stötta små entreprenörer för att utveckla bla den unika skärgården. Nu är ambitionen att antalet årsarbeten inom turistnäringen ska dubbleras och jag ser fram emot ett fortsatt positivt samarbete för att lyckas med det och mycket annat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut