Sölvesborgs kommun

Hanö torskrev – projekt med mål att etablera artificiella torskrev utanför Hanö

En grupp människor sitter i en ribbåt på Hanö.

Hampus Södergren och Hannes Kindeberg tillsammans med projektrepresentanter. Foto: Sölvesborgs kommun.

Den nystartade föreningen Hanö torskrevsförening har inlett ett projekt med mål att etablera artificiella torskrev utanför Hanö i Sölvesborg. Initiativtagare är entreprenörerna Hampus Södergren från Hanö Dyk & Ribcharter samt Hannes Kindeberg som driver restaurangen Fisky Business och Hanö vandrarhem.

Hanö torskrev – Om projektet

Reven kommer positioneras öster om Hanö och konstrueras utav överblivet material från betongindustrin där företaget Starka betong i Kristianstad donerar spillbitar. Förhoppningen är att torskreven ska gynna torsken och erbjuda dem skydd från rovdjur så som säl och skarv.

Många naturliga rev och stenformationer i Östersjön har gått förlorade på grund av mänsklig aktivitet och erfarenheter från andra områden visar att återskapande av dessa strukturer kan gynna en rad olika organismer och inte minst torsk då de kan söka skydd och finna födoresurser i reven.
Hannes Kindeberg/Hampus Södergren

Projektpartners

Partner i projektet är Marint centrum, Simrishamns kommun, som tillsammans med Lunds universitet driver en forskningsplattform. Deras roll i projektet är att bidra med kunskap och bedriva forskning kopplade till torskreven. Redan nu har undersökningar kring bottensubstrat och placering genomförts. Denna kunskap kommer att ligga till grund för både utvärdering av torskreven men även för kunskap om kommande torskrev, för att hitta de bästa förutsättningarna för att utforma och placera reven så bra som möjligt.

Detta är ett superspännande projekt och vi ser stora möjligheter för förbättrad situation för torsken lokalt. Tidigare studier på andra platser har visat goda resultat så vi tror verkligen att detta kan lyckas även i Hanöbukten. Projektet ger även möjligheter att nå ut till fler och öka havsmedvetenheten och kunskapen om vårt fantastiska Östersjön”
Josefine Larsson, Marint centrum

Projektet är mycket intressant inte minst för att det bygger på ett medborgarinitiativ och därför redan från början är väl förankrat lokalt i samhället. Erfarenheter från andra områden visar också att projektet har goda möjligheter att bli framgångsrikt”
Anders Persson, Lunds universitet.

Bidrag till projektet

Sölvesborg-Mjällby Sparbank är huvudsponsorer till projektet där 250 000 kr kommer verka som startkapital för projektet och sjösätta de första reven. I framtiden kommer näringslivet, föreningar och privatpersoner få möjlighet att köpa rev för att bidra till projektet och därigenom bidra till ett välmående torskbestånd i Hanöbukten.

”Näringslivskontoret i Sölvesborg har följt resan från start. Utifrån näringslivet är detta ett fantastiskt initiativ där företag har chansen att göra skillnad lokalt. Projektet visar hur vi tar till vara på våra resurser och arbetar hållbart samtidigt som vi ökar kunskapen kring havet och dess mående.
Sara Dahlberg, Näringslivsutvecklare Sölvesborgs kommun

Havsvågor från en båt.

Reven kommer positioneras öster om Hanö.

Kontakt

För frågor om projektet hänvisar vi till initiativtagare för Hanö torskrev.

Hampus Södergren
073-4207872
info@hanodykochrib.se

Hannes Kindeberg
073-5280846
hanneskindeberg@gmail.com

Senast uppdaterad:

Skriv ut