Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun intar plats 42 när SKR presenterar insiktsmätningen för år 2021

Bild

Med ett totalt NKI (Nöjd kund index) på 79 placerar sig Sölvesborg på plats 42 i rankingen som mäter kvaliteten på kommunernas myndighetsutövning. Ett resultat där vi höjer oss från ett NKI på 77 år 2020.

Om mätningen

Sedan SKR började mäta servicen i kommunernas myndighetsutövning har NKI-resultatet totalt sett inte ökat, utan kvarstått på 74 i genomsnitt. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera av ovan nämnda myndighetsområden.

Årets resultat

Mätningen för 2021 visar att Sölvesborgs kommun får ett NKI på totalt 79 och placerar sig på plats 42 på den totala rankingen. Det myndighetsområde som sticker ut är livsmedelskontroll som placerar sig på plats 3 med ett NKI på 90.

Övriga myndighetsområden baserat på antal inkomna svar:

  • Serveringstillstånd - Rank 29 NKI 82
  • Bygglov - Rank 63 NKI 74
  • Miljö- och hälsoskydd - Rank 64 NKI 74

Markupplåtelse och brandskydd placerar sig tyvärr inte på rankingen pga för få inkomna svar.

Länk » SKRs hemsida Öppna jämförelser: Företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna jämförelser Företagsklimat redovisar resultat från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs nu för nionde gången sedan starten 2010.

Senast uppdaterad:

Skriv ut