Sölvesborgs kommun

Informationsinsamling kring hur kriget i Ukraina påverkar företagen i Sölvesborg

Bild

Som världsläget ser ut nu måste vi lova oss själva att ta vara på alla tillfällen vi har och skapa framtidstro för varandra. Samtidigt måste vi öppna upp för dialog kring det allvarliga läget. Kriget i Ukraina påverkar oss i Sverige på många sätt.

För er som näringsidkare så har kriget påverkat på olika sätt. Näringslivskontoret på Sölvesborgs kommun har önskemål om att kartlägga hur och i vilken omfattning. Baserat på detta har vi satt ihop några frågor som vi vill be er svara på.

Klicka här för att komma till frågorna

Svaren kommer att användas som underlag för att utreda eventuella behov av stöd tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut