Sölvesborgs kommun

Nu startar vi upp ABC (Alla barn i centrum) gruppträffar

En familj på två vuxna och barn busar och myser i en säng

Foto: Skandinav bildbyrå

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur vi åstadkommer det. Den 12 april startar vi upp våra efterfrågade gruppträffar ABC (Alla barn i centrum). Träffarna är till för dig som är föräldrar eller annan viktig vuxen till barn i åldern 3-12 år.

De flesta av oss föräldrar kan känna igen sig i situationer där relationerna sätts på prov. Hur hanterar och förebygger vi konflikter, bråk och protester? Hur undviker vi stress i vardagen? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Gruppträffarna för ABC (Alla Barn i Centrum) handlar om att stärka relationen mellan föräldrar och barn och på så sätt främja barns utveckling. En stark relation skapar trygga och självständiga individer som vuxna.

ABC föräldrakurs, 4 träffar

Träffarna är till för dig som är föräldrar eller annan viktig vuxen till barn i åldern 3-12 år. Gruppen startar tisdagen den 12 april och fortlöper sedan under fyra olika tillfällen.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare vid fyra tillfällen under cirka 2,5 timme kring varsitt tema. Vi tar del av varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter praktiseras hemma mellan träffarna.

Träff 1 – Visa kärlek

Visa kärlek – Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar med fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelat? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress vårt föräldraskap och hur kan vi hantera ilska? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 –  Välja strider

Hur kan tjat och konflikter minskas i familjen? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmälan

Har du frågor eller vill göra en anmälan till våra gruppträffar? Kontakta oss på Familjehuset.
Tfn: 0456-81 63 01
Epost: familjehuset@solvesborg.se

Hitta till oss

Du hittar oss på Västra Storgatan 33, precis nedanför Möllebackeskolan.
Vår ingång hittar du på baksidan av huset.

Det här är ABC – alla barn i centrum

Programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från att forskning kring föräldraskap och barn utveckling, samt FN’s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barn utveckling och hälsa.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut