Sölvesborgs kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått information om ett nytt klagomål på Timansstenars äldreboende

Bild

Ett nytt klagomål har inkommit till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gällande det privata särskilda boendet Timansstenar. Sölvesborgs kommun har avtal enligt lagen om valfrihet (LOV) med Frösunda Omsorg, som driver Timansstenars äldreboende sedan maj 2020. Frösunda Omsorg är som eget bolag godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att driva Timansstenars äldreboende.

Timansstenar har som eget bolag skyldighet att utreda klagomål eller synpunkter som inkommer. De utreder avvikelser som rapporteras av personal och de är ansvariga för att rapportera lex Sarah och lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Sölvesborgs kommun som har avtal med Frösunda Omsorg att driva äldreboendet Timansstenar har sedan starten utfört kontroller av verksamheten och har begärt en åtgärdsplan vid ett tidigare tillfälle.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser mycket allvarligt på de upprepade klagomålen på Timansstenar. Vi vill säkerställa att verksamheten på Timansstenar bedrivs med en vård och omsorg av god kvalitet säger Annelie Kjellström, förvaltningschef vård och omsorg.

Enligt avtal förbinder sig leverantören att omedelbart rätta iakttagna fel och brister.

Vård- och omsorgsnämnden ser alltid allvarligt på denna typ av klagomål som dessutom har upprepats. Nämnden kommer nu att begära in ännu en åtgärdsplan från leverantören Frösunda Omsorg. Åtgärdsplanen ska bedömas och godkännas av nämnden meddelar Robert Lindén, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Senast uppdaterad:

Skriv ut