Sölvesborgs kommun

Vad tycker du om din äldreomsorg?

Ett äldre par promenerar vid kusten

Vi uppskattar om du som har insatser svarar på enkäten du fått av Socialstyrelsen.

Du som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende fick i januari en enkät hemskickad ifrån Socialstyrelsen. Ditt svar är viktigt för att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen.

Undersökningen ger dig möjlighet att tycka till om kvaliteten på din nuvarande omsorg. Den ger en bild av vad du tycker är bra eller mindre bra. Resultatet är ett viktigt underlag för utveckling av äldreomsorgen. Delar av resultatet är också en del i uppföljningen av vård- och omsorgsnämndens mål för 2022.

Svara senast 20 mars

Det är frivilligt att svara på enkäten och du som svarar är anonym. Enkäten kan besvaras till och med den 20 mars, antingen via post eller internet. Inloggningsuppgifter och kod för att kunna svara via internet finns i postenkäten.

Väljer du att besvara enkäten via post är det mycket viktigt att alla sidor skickas in.

Anhörig kan hjälpa till att svara

Ta gärna hjälp av en nära anhörig om du har svårt att själv svara på undersökningen.

Sölvesborgs kommun har skapat förutsättningar för anhöriga att genomföra smittskyddssäkra besök. Enkäten kan därmed besvaras gemensamt av boende och anhörig vid fysiskt besök.

På alla särskilda boenden finns det möjlighet till videosamtal med närstående om du vill besvara enkäten digitalt tillsammans med anhörig.

Om du vill kan anhörig besvara enkäten. Du lämnar den webbadress och personliga kod som finns i brevet som du har fått. Då finns det dessutom möjlighet att få svara på frågor riktade direkt till anhöriga.

Rikstäckande undersökning

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en årlig rikstäckande undersökning. Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer möjlighet att göra sin röst hörd.

Resultat presenteras i juni

Socialstyrelsen redovisar preliminärt resultatet i slutet av juni 2022. Sölvesborgs kommun informerar i samband med det vårt resultat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut