Sölvesborgs kommun

Missa inte att delta i enkätundersökningen ”Kritik på teknik” om du får inbjudan

Nu skickas en inbjudan ut till vissa medborgare att delta i en enkätundersökning om hur du upplever att gator, parker, vatten och avlopp och hantering av hushållsavfall fungerar i Sölvesborgs kommun, ”Kritik på teknik”.

Svara gärna i enkätundersökningen om du är en av dem som får inbjudan, som i så fall skickas hem till dig med post. Det är ett sätt för oss att följa upp om vi motsvarar dina krav och önskemål om service, och vad vi skulle kunna bli bättre på.

Både tjänstepersoner och förtroendevalda politiker kommer att ta del av resultatet i enkäten, för att vi vid behov på bästa sätt ska kunna prioritera våra resurser och utveckla verksamheten.

Undersökningen görs av företaget Indikator på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner och Sölvesborgs kommun. Ett hundratal kommuner gör just nu samma typ av undersökning.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut