Sölvesborgs kommun

Bra tips från Digikväll - unga, attityder och machokultur

Två killar håller hand på väg längs havet

Genom kunskap och verktyg i vardagen kan vi motverka osunda kulturer och attityder. Foto: Sölvesborgs kommun

För att bli mer jämlik och jämställd i samhället måste vi våga ha samtal om normer, attityder och värderingar. Som vuxen kan du vara en förebild för att uppmuntra bra beteenden och attityder där barn växer upp trygga i att få vara sig själv och känna sig inkluderad. Ta del av Digikväll med fokus på unga, attityder och machokultur och få med dig verktyg och kunskap i ämnet.

Se Digikvällen i efterhand

På grund av tekniska problem på plattformen vi sänder Digikväll ifrån så går det enbart att ta del av föreläsningen i efterhand. Lyssna gärna på Johan Pettersson från MakeEqual som är föreläsare inom genusvetenskap med särskilt fokus på normkritik och maskulinitetsnormer. Han föreläste om stereotypa normer som finns i samhället, vilka förväntningar det finns på killar och vad konsekvenserna blir av en osund kultur. Samt varför det är så viktigt som vuxen att kunskap om vad en kan göra för att motverka dessa attityder och beteenden. Föreläsningen är tillgänglig till och med torsdag 17 februari.

Om du har frågor och funderingar kopplat till föreläsningen och ämnet är du välkommen att kontakta kommunens folkhälsostrateg Maria Torstensson på maria.torstensson@solvesborg.se och telefonnummer 0456-81 61 76

Du kan även besvara en enkät anonymt kring hur du upplevde Digikvällen, den finns tillgänglig till och med torsdag 17 februari. Kom direkt till enkäten om Digikväll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips på mer information inom ämnet för dig som vuxen

Du som förälder eller annan viktig vuxen person i din ungdoms liv kan skapa goda förutsättningar för att ungdomen ska vara trygg, utvecklas och må bra. Det är ditt ansvar som vuxen att ge kunskap, vägledning och stöd. Ibland kan du själv behöva stöd för att kunna stötta ungdomen på ett bra sätt.

MakeEqual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du tips, kunskap, metoder och webbutbildningar för ökad jämställdhet och för arbeta med normer.

Män - bli en bättre pappa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du som pappa stöd och råd för att aktivt kunna motverka manlighetsnormer. Här hittar du även information om pappagrupper där ni kan stärka och samtala med varandra om föräldrarollen, jämställdhet och barnets framtid.

Allt vi inte pratar om - för fritid och idrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du som fritids- eller idrottsledare metoder, kortfilmer, kartläggningsverktyg, övningar och samtalsspel som hjälper er i ert arbete att göra er verksamhet mer inkluderande för alla.

Podd om machokultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Journalisten och föreläsaren Atilla Yolda samtalar med gäster som aktivister, experter och ungdomar om mansnormer och machokultur. Ett avsnitt är cirka 40 minuter långt.

Killmiddag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Ger killar och män chansen att prata om hur det är att vara kille/man idag utifrån olika teman i en trygg miljö. Det finns tydliga instruktioner och frågor att svara på för att ha ett respektfullt samtalsklimat där det finns utrymme för allt från egna erfarenheter till vad man tar med sig framåt. Finns för både vuxna och ungdomar i högstadiet och gymnasiet.

Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Här hittar du samlad information på flera språk om brott i nära relationer och hur kontakta polisen när du eller någon du känner, vuxen eller barn, utsätts för våld, hot eller kränkningar. Om situationen är akut ska du alltid ringa 112, vid övriga tillfällen ska du ringa 114 14.

Familjehuset - På Familjehuset jobbar vi dagligen med både familjer tillsammans och föräldrar, barn och ungdomar enskilt. Vi ger råd och stöd som kan ske både enskilt eller genom deltagande i en grupp. Det kan handla om stöd och rådgivning för att förenkla familjevardagen såväl som hur man som förälder möter sina barn i konflikter eller hur man som barn upplever sin situation hemma. Du når oss via telefon: 0456- 81 63 01 och e-post: familjehuset@solvesborg.se

Elevhälsan, grundskola - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på skolan om ditt barn mår dåligt. Här finns både skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog bland annat.

Elevhälsan, gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på skolan om din ungdom mår dåligt. Här finns både kuratorer och skolsköterskor att vända dig till.

Tre konkreta tips i mötet med ungdomen

  • Våga visa och prata om känslor, kramas, skratta och gråta tillsammans. Genom att vara närvarande och kommunicera kring känslor kan ungdomen lättare hantera dem.
  • Prata och fundera tillsammans kring knep och strategier att använda när obekväma jargonger, beteenden eller attityder finns i kompisgänget. Boosta med argument och svar på tal som skapar en tryggare miljö.
  • Var en förebild. Reflektera över hur du själv uttrycker dig eller beter dig utifrån stereotypiska normer och gör ett aktivt val att motverka det.

Tips på mer information inom ämnet för dig som ungdom

Det finns många oskrivna regler kring vem du ska vara, oavsett om du är tjej eller kille. Förväntningarna om hur du bör vara, beroende på vilket kön du har, handlar till exempel om utseende, intressen och relationer. Vissa av förväntningarna om hur tjejer och killar ska vara kanske stämmer överens med vad du själv vill. Men vissa kan kännas jobbiga och omöjliga och hindrar dig från att leva ditt liv som du vill. Här har vi samlat stöd till dig kring ämnet.

Ungdomsmottagningen (UMO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du innehåll, stöd, tips och råd kring kring jämställdhet och att få vara den man är. Det finns exempel på situationer utifrån manlighetsnormen och tips från andra ungdomar vad man kan göra i dessa situationer. Sölvesborgs ungdomsmottagning, telefonnummer: 0456 - 73 12 15

Killar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du som identifierar dig som kille stöd i form av information och berättelser om hur det är att vara kille, en anonym stödchatt dit du kan vända dig med både små och stora tankar och funderingar.

Killmiddag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Ger killar och män chansen att prata om hur det är att vara kille/man idag utifrån olika teman i en trygg miljö. Det finns tydliga instruktioner och frågor att svara på för att ha ett respektfullt samtalsklimat där det finns utrymme för allt från egna erfarenheter till vad man tar med sig framåt. Finns anpassat för dig som går i högstadiet eller gymnasiet.

Unizon, riksförbund för kvinno- och tjejjourer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här kan du som tjej hitta en gudie genom ungdomen. Läs om kroppen, kåthet, våld, vikt, rättigheter och fylla exempelvis. Skicka in frågor eller läs svaren på andras.

Jag vill veta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.- Här hittar du information om vad som är brottsligt, hur du kan må om du varit med om ett brott och var du kan få hjälp. Du kan även läsa om vad som händer om du anmäler eller om det blir rättegång.

Elevhälsan, grundskola - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt. Här finns både skolsköterska, skolläkare, kurator och psykolog bland annat.

Elevhälsan, gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Du kan alltid vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt. Här finns både kuratorer och skolsköterskor att vända dig till.

Fältarna Sölvesborg – Arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot ungdomar. Nås bäst via sina sociala medier Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Familjehuset - På Familjehuset jobbar vi dagligen med både familjer tillsammans och föräldrar, barn och ungdomar enskilt. Vi ger råd och stöd som kan ske både enskilt eller genom deltagande i en grupp. Det kan handla om stöd och rådgivning för att förenkla familjevardagen såväl som hur man som förälder möter sina barn i konflikter eller hur man som barn upplever sin situation hemma. Du når oss via telefon: 0456- 81 63 01 och e-post: familjehuset@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut