Sölvesborgs kommun

Förslag om tillståndsplikt för all användning av pyroteknik tas upp till beslut i kommunfullmäktige i januari

Bild

Förslag om tillståndsplikt för användning av pyrotekniska varor vid all tid tas upp på kommunfullmäktige 31 januari.

Enligt ordningslagen har kommuner rätt att meddela lokala föreskrifter, allmänna lokala ordningsföreskrifter är exempel på sådana. I slutet av januari går förslag på revidering av ett antal punkter i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Sölvesborgs kommun upp till beslut i kommunfullmäktige.

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommun­full­mäktige beslutar om. De lokala föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller för just Sölvesborgs kommun på en mängd områden. Allmänna lokala ordningsföreskrifter har som syfte att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats och att förhindra att människor utsätts för störningar av olika slag.

Sölvesborgs kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter har nu reviderats och tas upp för beslut i kommunfullmäktige 31 januari för att innan dess passera kommunstyrelsens arbetsutskott 11 januari och kommunstyrelsen 18 januari.

Tillståndsplikt för användning av pyrotekniska varor

En av punkterna som omfattas av revideringen är förslag om tillståndsplikt för användning av pyrotekniska varor.

För ett par år sedan infördes begränsning för fyrverkerier i Sölvesborgs kommun så att det endast varit fritt att använda fyrverkerier mellan klockan 23.00 på Nyårsafton till klockan 01.00 på Nyårsdagen.

Förslaget som nu går upp till beslut är att det från och med i år krävs tillstånd, både hos polisen och kommunen, för all användning av fyrverkerier och pyrotekniska varor även på nyårsafton/nyårsdagen. Syftet med bestämmelsen är att skydda alla de djur som far illa i samband med skjutandet, men även de människor som skadas, och att hörsamma vädjanden från alla de djurägare som under många år framfört sina synpunkter.

År efter år rapporteras om människor och djur som tar skada av smällandet. Det oerhörda lidandet står generellt inte i proportion till nyttan och nöjet med fyrverkerierna säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande. Det är dags att Sölvesborgs kommun ställer sig i framkant och sätter ribban, både för drabbade människors skull och för djuren, som inte kan göra sina röster hörda.

Hon avslutar:

Genom att införa tillståndsplikt för pyroteknik ökar samhällets möjlighet att sätta stopp då det krävs. Sölvesborg ska bli en av landets mest djurvänliga kommuner. Det har varit Samstyrets vilja sedan början.

Övriga revideringar

Utöver detta rör revideringen bland annat reglering för att förhindra blockering eller hindrande av framkomst för räddningsfordon vid parkeringar till stränderna, tillståndsplikt för gatupratare på offentliga platser som kan begränsa tillgängligheten och förbud mot ridning på stränderna mellan 1 april till 31 augusti.

Ärendet i sin helhet finns att läsa på sidan där vi publicerar kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. 

Arbetsutskottens handlingar för 11 januari 2022. , 15 MB, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut