Sölvesborgs kommun

Två nya verksamheter och en helt ny förvaltning i Sölvesborgs kommun

Två förvaltningschefer som står bredvid varandra framför gnistrande snö.

Björn Petersson, förvaltningschef för den nya förvaltningen Arbete och välfärd tillsammans med Martin Åsman, förvaltningschef för Barn och utbildning som tar emot Furulundsskolan.

Från och med 1 januari 2022 tillhör Furulundsskolan och vuxenutbildningen Sölvesborgs kommun. Dessa verksamheter har tidigare ingått i kommunalförbundet SBKF men har nu övergått till kommunal regi efter beslut om avveckling av kommunalförbundet. Från och med årsskiftet är dessutom den nya förvaltningen Arbete och välfärd i drift och Sölvesborgs kommun består av fem förvaltningar.

Sölvesborgs kommuns organisation fortsätter att växa. I och med beslutet att avveckla kommunalförbundet SBKF och återta samtliga verksamheter tillhör från och med årsskiftet Furulundsskolan och vuxenutbildningen Sölvesborgs kommun och ca 100 medarbetare får därmed en ny arbetsgivare. Det är det andra steget kommunen tar mot att avveckla kommunalförbundet SBKF, först ut var verksamheterna Måltidsservice och Städservice som övergick till kommunen 1 oktober 2021.

Som ett led i att ta emot de nya verksamheterna beslutades det under året om en ny organisationsstruktur för Sölvesborgs kommun tillsammans med bildandet av en ny femte förvaltning under namnet Arbete och välfärd.

Arbete och välfärdsförvaltningen

Den nya förvaltningen börjar gälla from 1 januari 2022 och leds av förvaltningschef Björn Petersson och nämndsordförande Niklas Joelsson. Förvaltningen består av tre verksamheter; Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende och Utredning, arbete och förebyggande.

Individ - och familjeomsorg har fram tills nu tillhört Barn- och utbildningsförvaltningen men kommer från och med årsskiftet tillhöra den nya förvaltningen.

Verksamheten Stöd, service och boende som tidigare tillhört Omsorgsförvaltningen består av verkställighet LSS och innefattar områden Daglig verksamhet/ Dagverksamhet, Barn och ungdomsverksamhet LSS, Personlig assistans, Service bostäder, Gruppbostäder, Socialpsykiatri, samt övriga insatser inom LSS.

Verksamheten Utredning, arbete och förebyggande består av myndigheten för LSS, socialpsykiatrin som tidigare legat under omsorgsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten som flyttas över från kommunledningsförvaltningen och enheten förebyggande seniorer med bland annat öppna mötesplatserna samt förebyggande barn och unga som inrymmer fritidsgårdarna. Den nya förvaltningen tar även emot vuxenutbildningen som övergår till kommunen från kommunalförbundet SBKF.

Det är en stor fördel att alla de delar som tidigare låg i andra förvaltningar och nämnder nu har samlats ”under en hatt”. Detta ger oss både mandat och smidighet att kreativt kunna forma verksamheten efter de behov, vi både ser och hör, medborgarna i Sölvesborg har.

- Björn Petersson, förvaltningschef Arbete och välfärd

Nämndordförande Niklas Joelsson (M) bildar tillsammans med Karolina Widerberg (SD), vice ordförande, och Roine Olsson (S), 2:e vice ordförande, Arbete- och välfärdsnämndens presidium.

Vuxenutbildningen är nu en del av Sölvesborgs kommun

Christel sitter framför en datorskärm.

Christel Lundin, rektor för vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen som tillhört kommunalförbundet SBKF blir från och med årsskiftet en del av Sölvesborgs kommun i och med avvecklingen av förbundet och återgången av verksamheterna. Vuxenutbildningen kommer organisatoriskt tillhöra verksamheten Utredning, arbete och förebyggande i Arbete och välfärdsförvaltningen.

Rektor för vuxenutbildningen är Christel Lundin som följer med till kommunen från SBKF. Vuxenutbildningen kommer fortsatt att vara lokaliserade på TLC.

När vuxenutbildningen nu går över till kommunen ökar våra möjligheter att både tillgodose medborgarnas behov av vuxenutbildning, teoretisk och yrkesmässig, men även bidra till att näringsliv och arbetsmarknad kan tillgodose sina behov av kompetensförsörjning.

- Christel Lundin, rektor vuxenutbildningen

Information om vuxenutbildningen och de utbildningar som vi erbjuder.

Furulundsskolan

Fyra personer som står bredvid varandra utomhus.

Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildning, tillsammans med rektor Lottie Mattsson, skolchef Roger Svanberg och rektor Claes Rinaldo.

Furulundsskolan med både gymnasie- och gymnasiesärskola tillhör från och med årsskiftet Sölvesborgs kommun. Gymnasieskolan har åtta nationella program och en nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll. De har dessutom ett introduktionsprogram samt tre olika program inom ramen för gymnasiesärskolan. På gymnasieskolan arbetar ca 88 medarbetare och här går ca 650 elever.

Information om Furulundskolans och dess utbildningar på Furulundsskolans webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kommer organisatoriskt tillhöra Barn- och utbildningsförvaltningen och Roger Svanberg som arbetat som utbildningschef på gymnasiet blir skolchef och verksamhetschef för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i kommunen. Tillsammans med förvaltningschef Martin Åsman och Per Theorin, verksamhetschef för grundskolan, bildar de förvaltningens ledningsgrupp.

Lottie Mattsson och Claes Rinaldo fortsätter som rektorer för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Återgången av utbildningsverksamheten innebär att vi nu kan samarbeta på ett närmare sätt mellan alla skolformer vilket kommer gynna både eleverna och medarbetarna.

- Martin Åsman, förvaltningschef för barn- och utbildning.

På sikt hoppas vi att den nu större och samlade organisation ska bidra till att utveckla Furulundsskolan till en än mer konkurrenskraftig gymnasieskola som är det självklara valet för ungdomar i Sölvesborg med omnejd.

- Roger Svanberg, verksamhetschef gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Senast uppdaterad:

Skriv ut