Sölvesborgs kommun

Nya insamlingsplatser för ditt returpapper

Två travar med dagstidningar och magasin redo att återvinnas.

Har du koll på de nya rutinerna för returpapper? Foto: Andre de Loisted.

Regeringen beslutade i december 2020 att förordningen om producentansvar för returpapper ska upphävas. Returpapper ska dock även i fortsättningen sorteras ut från annat avfall, men ansvaret för insamlingen läggs istället på Sveriges kommuner.

Regeringen har lämnat åt kommunerna att själva avgöra hur de vill hantera insamlingen. Lösningarna kan därför se olika ut i olika kommuner.

Nya insamlingsplatser för dina tidningar

För dig som kommuninvånare i Sölvesborg innebär det att du från den 1 januari 2022 ska lämna tidningar och övrigt returpapper på återvinningscentralen i Sölve istället för att lämna tidningar och övrigt returpapper på de mindre återvinningsstationerna som på flera ställen runtom i kommunen. Behållare för tidningar och returpapper kommer att tas bort från återvinningsstationerna.

För dig som bor i till exempel villa och fritidshus och har fyrfackskärl blir det ingen skillnad. Du fortsätter att lämna tidningar och övrigt returpapper i facket för tidningar.

Bor du i till exempel flerfamiljshus och har fastighetsnära insamling (FNI) av tidningar och returpapper idag blir det ingen skillnad. Saknar ditt miljöhus behållare för returpapper, kontakta fastighetsägaren eller föreningen för att höra vad som gäller för dig.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • ·tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • ·kataloger
  • ·reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • ·skriv- och ritpapper
  • ·pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut