Sölvesborgs kommun

Sölvesborg kommuns rutiner vid snöfall

En väg med snö och en lastbil och en personbil i mjukt ljus.

Foto: Scandinav bildbyrå.

Varje väghållare och fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på sina gator och i anslutning till sina fastigheter. Det innebär att ansvaret i Sölvesborgs kommun delas mellan kommunen, Trafikverket och ett antal enskilda fastighetsägare och väghållare.

Du kan läsa mer om snöskottning och sandning på länkarna nedan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut