Sölvesborgs kommun

Avskalad Digikväll - psykisk hälsa och välmående

En person lutar sig mot en annan, man ser dem bakifrån

Få ökad kunskap om psykisk hälsa och välmående. Foto: Unsplash

Det hör till livet att vara ledsen eller orolig emellanåt. Ibland kan man göra något själv för att må bättre. Men ibland går det inte. Se senaste Digikväll och ta del av goda tips och verktyg hur du som vuxen kan stötta en ungdom med psykisk ohälsa och var man kan vända sig om behov av mer hjälp uppstår. Föreläsningen är tillgänglig till och med 12 januari 2022.

Se Digikvällen i efterhand till och med 12 januari

Digikväll - psykisk hälsa och välmående innehåller enbart den externa föreläsningen med Tilia då sjukdom fick sätta stopp för den lokala panelen. Föreläsningen med Tilia var tillgänglig till och med 12 januari 2022.

Om du har frågor och funderingar kopplat till föreläsningen och ämnet är du välkommen att kontakta kommunens folkhälsostrateg Maria Torstensson på maria.torstensson@solvesborg.se och telefonnummer 0456-81 61 76

Louise Aronsson, som arbetar som verksamhetsledare för den ideella organisationen Tilia står för föreläsningen med fokus på ungas psykiska hälsa. Föreläsningen syftar bland annat till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ungas situation samt hur en som vuxen kan bemöta unga med psykisk (o)hälsa. 

Tips på mer information inom ämnet för dig som vuxen

Som viktig vuxen är du ett mycket viktig stöd i din ungdoms vardag. Många problem och utmaningar som vi ställs inför kan vi ta oss igenom med stöd av människor vi har runt omkring oss. Att visa att du finns där, att du bryr dig och att du vågar fråga och lyssna gör en stor skillnad. Vi har samlat information, tips och länkar till dig som är förälder och anhörig var du kan få stöd och rådgivning.

Tre konkreta tips i mötet med ungdomen

  • Ha tålamod. Visa att du finns där när hen vill prata eller göra något.
  • Ställ frågor istället för att förklara. Ställ öppna frågor och lyssna utan att döma. Undvik att direkt ge råd eller berätta om egna erfarenheter. Ungdomens vardag och sociala arenor är helt annorlunda nu än när du växte upp.
  • Förminska inte problemet. Även om du känner att hen berättar något som alla går igenom i tonåren så säg inte det. Även om problemet handlar mer om livsskav än ett större problem så ger det er en möjlighet att fortsätta prata och ha förtroende för varandra genom att lyssna på alla sorters problem.

Tips på mer information inom ämnet för dig som ungdom

Det är viktigt att våga berätta om hur du mår, även när det är dåligt eller tar emot. För om vi inte pratar om hur vi mår när det skaver finns det en risk att det går alldeles för långt. Det kan vara dina föräldrar, någon i skolan, eller någon annan vuxen i din omgivning du har förtroende för. Det finns även stödlinjer där du anonymt kan vända dig för stöd.

Om Digikväll – ett vuxet perspektiv för trygga barn

Digikvällar är ett pilotprojekt som Sölvesborgs kommun genomför som ett led i sitt trygghetsskapande och förebyggande arbete. Syftet är att ge deltagarna inspiration, tips och verktyg i områden som berör unga men även kontakt till vem de kan vända sig till framöver vid oro. Kvällen bjuder på inspirerande föreläsare som är specialister inom sina områden och en lokal panel som deltagarna kan chatta med.

Sölvesborgs kommun genomför projektet genom medfinansiering av Folkhälsomyndigheten. Studenter på Högskolan Kristianstad kommer under handledning av kommunens folkhälsostrateg och ANDT-samordnare ansvara för utvärderingen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut