Sölvesborgs kommun

Grattis till omsorgsförvaltningens öppna verksamhet som tilldelas Sölvesborgs kvalitetspris 2021!

Personal mottar diplom och check från två representanter från nämnden

Vid utdelning av årets kvalitetspris. Från vänster: Anders Fransson, Christina Nordin, Robert Lindén och Lukas Wägbo

Omsorgsförvaltningens öppna verksamhet som arbetar med att skapa ett unikt utbud av aktiviteter för kommunens äldre tilldelas Sölvesborgs kommuns kvalitetspris 2021. Öppen verksamhet får priset för att med stor drivkraft och engagemang hittat nya och unika lösningar för att nå ut till särskilda boenden med musik och livesändningar under pandemin, samt utvecklat de öppna mötesplatserna.

Årets vinnare har utsetts av nämndens presidium i samråd med förvaltningsledningen. Det inkom totalt nio nomineringar till årets kvalitetspris.

Omsorgsnämndens ordförande Robert Linden (SD) och Anders Fransson, vice ordförande (M) och verksamhetschef Lena Wilson-Ericsson lämnade över diplom och prissumman i form av en check på ett halvt basbelopp under fredagseftermiddagen till de lyckliga vinnarna.

Öppen verksamhet inom omsorgsförvaltningen

Till äldreomsorgens öppna verksamheter är alla äldre i Sölvesborg välkomna. På mötesplatserna kan du som äldre delta i en mängd olika sociala och kulturella aktiviteter där du hittar gemenskap med andra.

Fasta aktiviteter som gympa, matlagning och mobilsupport varvas med programblad för månaden där allt från fredagsbingo, musikarrangemang och IT-café fyller kalendern. Flera av dessa aktiviteter streamas till särskilda boenden, så att du kan delta utan att vara fysiskt på plats. På mötesplatsen Svalan finns det även ett café där man som äldre både kan fika och luncha.

Christina Nordin, chef för öppen verksamhet blev glad över priset:

Det känns fantastiskt. En väldigt stor ära att få vinna kvalitetspriset. Vår verksamhet bygger på lagarbete och vi tar emot priset som ett lag och ser fram emot att fortsätta skapa ett inspirerande utbud för kommunens äldre invånare.

Att man har en stark sammanhållning i verksamheten märks. Medarbetarna Camilla Enarsson och Rosita Lindekvist framhåller vilken stolthet och glädje det är att få vara en del av den här gruppen. Rosita tillägger:

Det är roligt att vårt arbete uppmärksammas. Vi gör skillnad för någon varje dag.

De glada vinnarna för årets kvalitetspris, medarbetare från öppen verksamhet inom omsorgsförvaltningen

De glada vinnarna för årets kvalitetspris, medarbetare från öppen verksamhet inom omsorgsförvaltningen

Juryns motivering till 2021 års kvalitetspris

Med stor drivkraft och engagemang för målgruppen äldre har verksamheten hittat nya och unika lösningar för att nå ut till särskilda boenden med musik och livesändningar under pandemin. Den öppna verksamheten har under perioden med stränga restriktioner genomfört förändringar och förbättringar som placerar Sölvesborg på kartan med unikt utbud till Sölvesborgs äldre kommuninvånare. Verksamheten har dessutom genom ett genuint engagemang tillsammans med omsorgsverksamhetens sociala innehållsombud lyckats skapa god samverkan med hyresgästerna på de särskilda boendena i Sölvesborgs kommun. Oavsett om hemadressen är på ett särskilt boende eller i ett ordinärt boende ges kommuninvånaren möjlighet till att ta del av ett brett kulturutbud i form av musikunderhållning, bingo, gympa och trevliga fredagsöverraskningar med mera.

Duvans café har också under året genomgått en förändring till att bli ett fantastiskt trevligt vardagsrum i cafémiljö. Verksamheten har genom ett genuint engagemang och med stor kreativitet förändrat Duvans café och mötesplats till att vara en plats för glädje och gemenskap och är idag en viktig samlingspunkt för Sölvesborgs kommuninvånare.

Det sociala innehållsarbetet, för Sölvesborgs kommuns äldre, är viktigt och av stor betydelse. Omsorgsnämnden vill därför med detta pris uppmärksamma och uppmuntra förvaltningens övriga verksamheter att hitta egna vägar för att utveckla sitt kvalitetsarbete för att främja folkhälsa och höja de äldre kommuninvånarnas livskvalitet. Därför tilldelas omsorgsförvaltningens öppna verksamhet omsorgsnämndens kvalitetspris 2021.

Sölvesborgs kommuns kvalitetspris

Kvalitetspriset har instiftats av omsorgsnämnden i syfte att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel av vård och omsorg i förvaltningen.

Tanken med kvalitetspriset är att synliggöra goda exempel och att uppmuntra verksamheter som lagt sig vinn om att erbjuda en kvalitativt god vård och omsorg. Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård och omsorg som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av.

Vinnare tidigare år

Kvalitetspriset infördes 2020 och då vann Boendestödet priset. De arbetar med stöd och vägledning i vardagen för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad.

Senast uppdaterad:

Skriv ut