Sölvesborgs kommun

Tobaksfria veckan 2021

Illustration över en lekplats

En ny lag gäller från årsskiftet som kan ge dig 800 kr i böter om du slänger en fimp, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken.

Under vecka 47 pågår den tobaksfria veckan. Årets tema är att sluta med tobak. Många av de som röker önskar att de aldrig börjat. I en rökfri miljö blir rökning mindre synligt och det stöttar alla som vill sluta röka. Det kan även leda till att barn och ungas nyfikenhet på rökning minskar och att de aldrig börjar.

Säg farväl till fimpen!

Få hjälp att bli av med ditt nikotinberoende

Har du ett nikotinberoende du vill bli fri från? Det finns hjälp att få:

Böter efter årsskiftet om fimpen hamnar på marken

Fimpen är skräpets värsting. Det är det vanligaste skräpet i våra städer, parker och på våra stränder.

Den ideella organisationen Håll Sverige rent redovisar från en nationell skräpmätning som gjordes 2020 att cigaretter och snus står för nästan 80 % av alla skräpföremål på gator och torg. Det slängs runt 1 miljard fimpar på marken i Sverige varje år.

Men i och med förändrad lagstiftning från årsskiftet kan du få böter på 800 kronor om du slänger en fimp, snus, tuggummi eller annat mindre skräp på marken.

Rökfria miljöer skyddar barn och unga

Med fler rökfria miljöer kan alla vistas nästan överallt, vilket gör att fler kan busa med barnen på lekplatsen. Barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök och de riskerar att utsättas för samma skadliga ämnen som personen som röker om de andas in det.

Man behöver aldrig sluta om man inte börjar. Med rökfria miljöer blir beteendet mindre synligt i samhället vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka helt enkelt.

Rökfria miljöer i Sölvesborgs kommun

Det finns många rökfria miljöer i Sölvesborgs kommun. Alla miljöer som omfattas av lagstiftningen är rökfria. Till hjälp ska det finnas skyltar uppsatta som informerar om rökförbudet.

  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • Skolgårdar
  • Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis kommunala eller statliga myndigheter, mataffärer och lokaler för hälso- och sjukvård
  • På uteserveringar vid exempelvis restauranger och caféer
  • På perronger och andra utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
  • Vid idrottsanläggningar eller andra inhägnade platser utomhus som är avsett för idrottsutövning. Rökförbud gäller även när andra arrangemang hålls på platsen, som exempelvis konserter

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden, till exempel att röka cigaretter, vattenpipa och e-cigaretter. Även rök från e-cigaretter kan vara irriterande för luftvägar och lungor samt innehålla hälsofarliga ämnen som exempelvis nikotin.

Senast uppdaterad:

Skriv ut