Sölvesborgs kommun

Satsning på kvalitetsundersköterskor för ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Tio nya kvalitetsundersköterskor står tillsammans utanför Gerbogården. 

Sölvesborgs kommun satsar på kvalitetsundersköterskor inom äldreomsorgen.

Sedan oktober arbetar tio kvalitetsansvariga undersköterskor i äldreomsorgens verksamheter. Den nya rollen som kvalitetsundersköterska ska bidra till att stärka kvaliteten på alla särskilda boenden och inom hemtjänsten i Sölvesborg.

Kvalitetsundersköterskornas uppdrag är att vara en del i arbetet med att säkerställa god vård och omsorg i Sölvesborgs äldreomsorg. De nya kvalitetsundersköterskorna arbetar redan i kommunens äldreomsorg och har många års erfarenhet av omsorgsarbete. Tio av elva kvalitetsundersköterskor är nu anställda och den sista rekryteringen beräknas bli klar inom kort.

Det finns oerhört mycket kunskap, men det viktiga är att alla använder de bästa metoderna. Vi ska arbeta evidensbaserat, det finns forskning som visar vad som fungerar och den ska vi använda oss av säger Helen Jönsson, metodutvecklare inom omsorgsförvaltningen. Helen har en samordnande funktion för kvalitetsundersköterskorna.

God vård och omsorg utgår alltid från individens unika önskemål och behov. Personalen som möter individen behöver bra arbetsverktyg för att säkerställa att kunskapen om individen används och efterlevs i praktiken. Kvalitetsundersköterskorna har en unik inblick i hur denna praktik ser ut och vilka utmaningar som finns.

Ansvaret som kvalitetsundersköterska innebär bland annat att verka för ett gott bemötande, att policys och rutiner efterföljs, att verksamhetens mål uppnås och att vara en god förebild. Den hjälp som den nya rollen ger är efterfrågad från både omsorgspersonal och ledning för att ännu bättre kunna ta tillvara på och utveckla god vård och omsorg.

Omsorgsförvaltningen har redan idag en omsorg av god kvalitet på många sätt tack vare våra duktiga medarbetare ute i verksamheten. Kvalitetsundersköterskorna kommer att hjälpa till att fortsätta ta tillvara på den kompetens och förhållningssätt som finns idag, men också för att säkerställa och vidareutveckla framtidens omsorg säger Annelie Kjellström förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

På samtliga av kommunens elva enheter inom omsorgen ska en kvalitetsundersköterska som är direkt underställd respektive enhetschef finnas.

Att anställa kvalitetsundersköterskor är en del av Samstyrets handlingsprogram.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut