Sölvesborgs kommun

Fjärilspark och ännu fler nya lägenheter i Mjällby

Fjäril i en plantering på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Med start nästa år börjar vi anlägga en fjärilspark i Mjällby. Fotot ovan är från en sommarplantering på Södergatan. Foto: Sölvesborgs kommun.

I närheten av bostadsområdet som nu byggs på Trinnestensvägen, precis intill förskolan Midhall i Mjällby, kommer det under nästa år att anläggas en helt ny park med fokus på biologisk mångfald och inspiration från gamla tiders åkermark. Dessutom har det nyligen beslutats att det kan bli ännu fler marklägenheter i det nya området.

Ny park växer fram med start under nästa år

Fjärilsparken kommer att bli cirka 7 000 m² stor, och tanken är att fjärilar, larver, humlor, vildbin och andra insekter ska trivas särskilt bra här. Vi kommer att ta tillvara på de förutsättningar som finns i området och parken kommer att få växa fram gradvis under en längre tid.

Vi hoppas att människor och andra djur än insekter också kommer att uppskatta parken, här kommer till exempel att finnas grillplats, plats för uteskola, ytor där vi klipper gräset, planteringar och alléer – men det kommer också att vara en plats där vi på vissa ställen låter nässlor, tistlar och maskrosor vara kvar för att gynna den biologiska mångfalden. Genom att lämna material från avverkningar i andra delar av kommunen i Fjärilsparken skapar vi dessutom boplatser och möjlighet för insekterna att övervintra och vedlevande svampar att växa.

Fjärilsparken i Mjällby är möjlig tack vare medfinansiering från lokala naturvårdssatsningen, LONA, som Naturvårdsverket står bakom och arbetet med att anlägga den kommer starta 2022.

Ännu fler nya lägenheter kan byggas i Mjällby inom kort

I det nya bostadsområdet i Mjällby har kommunstyrelsen nyligen beslutat att ytterligare en privat aktör kan få bygga marklägenheter. Den tredje privata aktören i ordningen på Trinnestensvägen planerar att satsa på bostadsrätter. Optionsavtalet som tecknats med kommunen ger företagen Kaminsky Projektutveckling AB och John Lundborg Projektledning ensamrätt på att köpa marken under en begränsad tid och givet andra förutbestämda villkor, och de får därmed möjlighet att undersöka hur intresset ser ut för deras projekt innan de eventuellt köper marken av kommunen.

Karta över Trinnestensvägen i Mjällby. Illustration: Sölvesborgs kommun.

Karta över Trinnestensvägen i Mjällby, området för bostadsrätter i mitten, markerat. Illustration: Sölvesborgs kommun.

Stor efterfrågan på marklägenheter

De två företagen som tidigare köpt mark av kommunen i samma område, Hörviks fastighets AB och Sölfwits AB är nu i olika faser av uppbyggnaden av sina hyresrätter i form av marklägenheter med två eller tre rum och kök i området.

Tidigare planerades villatomter på Trinnestensvägen, de har i tidigare beslut minskat i antal från 19 till 9 och blir med det senaste beslutet nu 0. Det har funnits möjlighet för privatpersoner att ställa sig i kö för de aktuella villatomterna i Mjällby under drygt ett och ett halvt år, och under den här tiden har några familjer skrivit upp sig och fått erbjudande om att köpa tomt men valt att hoppat av. Den intressekoll som gjordes innan vi började bygga infrastrukturen i området visade på ett större intresse än så för villatomter i Mjällby.

Däremot visar de försäljningar som gjorts till det privata näringslivet att det finns en verklig efterfrågan och ett behov av fler nya lägenheter i Mjällby, de som har byggts där den senaste tiden har snabbt blivit bokade. Därför har bedömningen gjorts att det kan vara lämpligt att ändra från villatomter till marklägenheter i det här området.

Senast uppdaterad:

Skriv ut