Sölvesborgs kommun

Stort intresse för att påverka kommunens framtid

Elever i årskurs 3 på Furulundsskolan deltar i arbetet med kommunens nya översiktsplan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Elever i årskurs 3 på Furulundsskolan deltar i arbetet med kommunens nya översiktsplan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nu pågår ett intensivt arbete i Sölvesborgs kommun med att samla in kunskapsunderlag från medborgarna till kommunens nya översiktsplan, som förväntas tas upp i kommunfullmäktige för antagande sommaren 2023.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan kommer att ta sikte på utvecklingen fram till år 2050.

Elever i årskurs 3 på Furulundsskolan deltar i arbetet med kommunens nya översiktsplan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Foto: Sölvesborgs kommun.

Hittills har vi involverat skolelever som har fått delge oss förslag på åtgärder och utveckling som kan göra kommunen bättre för unga, och berätta för oss vad de tycker gör en plats trygg att vara på och vilken typ av boende de själva skulle vilja ha i framtiden. Vi har haft öppna möten för allmänheten i centrala Sölvesborg, Hällevik, Mjällby, Norje, Hörvik och Högtofta. Dessutom har vi haft kontakt med föreningar och företag genom utskick och presentation på nätverksträffar. Offentliga aktörer som grannkommunerna, länsstyrelsen och regionen med flera har också varit involverade – liksom verksamheter inom Sölvesborgs kommuns egen organisation, till exempel inom barn och utbildning och vård och omsorg.

Från att vi började arbetet i våras fram till idag har vi haft direktkontakt med cirka 250 personer, och ännu fler har sett våra inlägg i sociala medier, nyheter på kommunens hemsida, artiklar och annonser i de lokala dagstidningarna och affischer på anslagstavlor runtom i kommunen – för att nämna några exempel på var vi spridit informationen om det pågående arbetet hittills.

Porträttbild Anna Terning. Foto: Sölvesborgs kommun.

Anna Terning är projektledare för arbetet med kommunens nya översiktsplan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Översiktsplanens ledningsgrupp

För arbetet med översiktsplanen finns en ledningsgrupp bestående av följande tjänstepersoner:

 • Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef
 • Anna Terning, projektledare och planarkitekt
 • Fredrik Wikberg, stadsarkitekt
 • Magnus Runesson, teknisk chef
 • Lars Ericsson, kommunchef

Översiktsplanens politiska styrgrupp

Det finns också en politisk styrgrupp bestående av följande politiker från Sölvesborgs kommuns politiska organisation:

 • Anders Jönsson (SoL)
 • Arne Bogren (M)
 • Christina Hedenram (S)
 • Harald Olsson (SD)
 • Johanna Beijer (S)
 • Kith Mårtensson (M)
 • Lars Lamberg (L)
 • Lennart Nilsson (M)
 • Louise Erixon (SD)
 • Robert Lindén (SD)
 • Robert Manea (KD)
 • Roine Olsson (S)
 • Ulf Svensson (C)
 • Willy Söderdahl (V)
 • Viveka Olofsson (S)

Ta chansen att vara med och påverka

Arbetet med den nya översiktsplanen sker i flera steg, och den kommer också att tas upp tas upp för politiskt ställningstagande i flera omgångar.

Elever i årskurs 3 på Furulundsskolan deltar i arbetet med kommunens nya översiktsplan. Foto: Sölvesborgs kommun.

Foto: Sölvesborgs kommun.

Men det är under den här tidiga fasen som pågår några veckor till som du som medborgare verkligen har chans att påverka. Nu är vi öppna för alla idéer, medan det senare under processen kommer att finnas framtagna förslag som du kan tycka till om, innan det slutliga antagandet sker i kommunfullmäktige. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Härnäst blir det ett digitalt möte som är öppet för allmänheten – välkommen med din anmälan senast fredagen den 26 november! Mötet äger rum tisdagen den 30 november klockan 18-20.

Dessutom finns en digital enkätundersökning med karta som du kan svara på för att vara med och påverka, oavsett om du har varit med eller kommer att vara med på något möte eller inte.

Mer information, anmälan till det digitala mötet, länk till enkätundersökningen med karta och kontaktuppgifter om du har frågor och funderingar hittar du nedan.

Senast uppdaterad:

Skriv ut